Prace doktorskie / Habilitacyjne (WTiICh)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 131
 • PozycjaOpen Access
  Opracowanie technologii otrzymywania i modyfikacji radiacyjnej elastomerów estrowych z wykorzystaniem wielofunkcyjnych alkoholi pochodzenia naturalnego
  (2023-05-15) Piątek-Hnat, Marta; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Biblioteka Główna
 • PozycjaOpen Access
  Opracowanie technologii wytwarzania polifosforanów(V) amonu z wykorzystaniem ekstrakcyjnego kwasu fosforowego i nawozów płynnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Zielińska, Edyta; Grzmil, Barbar promotor; Zienkiewicz, Monika promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 • PozycjaBrak dostępu
  Odpowiedź fibroblastów na obecność biofilmów tworzonych przez patogeny izolowane z przewlekłych owrzodzeń żylnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Czajkowska, Joanna; Markowska-Szczupak, Agata promotor; Junka, Adam promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydział Farmaceutyczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Chiralne ciecze jonowe na bazie związków terpenowych : ich synteza i zastosowanie
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Gano, Marcin; Janus, Ewa promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Nowe materiały oparte na domieszkowanym molibdenianie(VI) wapnia : ich synteza, charakterystyka i możliwości aplikacyjne
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Karolewicz, Marta; Tomaszewicz, Elżbieta promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Synteza i charakterystyka sorbentów stosowanych w redukcji emisji antropogenicznego CO2
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Zgrzebnicki, Michał; Wróbel, Rafał J. promotor; Sreńscek-Nazzal, Joanna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Projektowanie i synteza biologicznie aktywnych C-arylowych pochodnych 2-pirydonu i ich siarkowych analogów
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Borzyszkowska-Ledwig, Aleksandra; Sośnicki, Jacek Grzegorz promotor; Struk, Łukasz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Photoreactive water dispersions based on acrylics crosslinked with UV radiation
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Dudek, Katarzyna; Czech, Zbigniew promotor; Bartkowiak, Marcin promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Katalizatory kobaltowo-molibdenowe syntezy amoniaku
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Adamski, Paweł; Moszyński, Dariusz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Preparatyka i charakterystyka wybranych nanomateriałów jako nośników molekularnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Trukawka, Martyna Aleksandra; Mijowska, Ewa promotor; Cendrowski, Krzysztof promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaBrak dostępu
  Membrany polimerowe modyfikowane nanocząstkami do oczyszczania wody i ścieków
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Sienkiewicz, Paulina; Mozia, Sylwia promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Cohesion of solvent-based acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA)
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 2021) Rogoziński, Henryk; Czech, Zbigniew promotor; Ossowicz, Paula promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w zależności od sposobu rozkładu surowców fosforowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Burkiewicz, Adam; Grzmil, Barbara promotor; Tarnowska, Agata promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Grupa Azoty. Zakłady Chemiczne „Police" SA
 • PozycjaOpen Access
  Badania nad preparatyką oraz fizykochemicznymi właściwościami modyfikowanych materiałów węglowych pod kątem praktycznego zastosowania
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007) Przepiórski, Jacek; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Procesom modyfikacji materiałów węglowych często towarzyszą trudności i efekty uboczne. Celem badań było ograniczenie negatywnych efektów modyfikacji. Obiektem badań były wybrane materiały węglowe, tj. węgle aktywne zawierające TiO2, włókna węglowe pokryte powłoką miedziową oraz węgle aktywne wzbogacone w azot. Adsorbenty zawierające TiO2 otrzymywano na drodze karbonizacji i aktywacji węgli kopalnych impregnowanych prekursorem TiO2. W porównaniu z tradycyjną impregnacją węgli aktywnych wprowadzenie TiO2 na etapie prekursora prowadzi do silniejszego wiązania TiO2 w adsorbencie. Opisano nową metodę otrzymywania metalicznej powłoki miedziowej na włóknie węglowym. Surowe włókno przędzono z mieszaniny paku izotropowego i CuBr2. Po stabilizacji w powietrzu i obróbce w wodorze, stwierdzono obecność metalicznej miedzi na powierzchni włókna. Przedstawiono mechanizm tworzenia powłoki. Oprócz tego badano możliwości ciśnieniowej modyfikacji komercyjnych adsorbentów amoniakiem otrzymywanym in situ z mieszaniny NaOH i NH4Cl. Potwierdzono przydatność techniki do wzbogacania węgli w azot. Zaobserwowano jedynie niewielki wpływ modyfikacji na zmiany w powierzchni właściwej oraz ubytek masy adsorbentu, co odróżnia technikę ciśnieniową od modyfikacji w suchym amoniaku w wysokich temperaturach. Badano wpływ warunków modyfikacji na strukturę powierzchniowych grup funkcyjnych węgli aktywnych. Modyfikowane adsorbenty wykazywały zwiększoną adsorpcję modelowych związków kwaśnych.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Markowska-Szczupak, Agata; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Celem pracy było poznanie wpływu ditlenku tytanu aktywowanego różnymi rodzajami światła (widzialne i UVA) na wzrost, produkcję biomasy oraz aktywność enzymatyczną grzybów pleśniowych z gatunku Penicillium chrysogenum. W badaniach wykorzystano grzyby pleśniowe wyizolowane z powietrza. Badania nad wpływem ditlenku tytanu na wzrost grzybów prowadzono metodą płytkową, wzbogacając pożywki przeznaczone do hodowli grzybów w TiO2. Większą część doświadczeń przeprowadzono z użyciem ditlenku tytanu P-25 firmy Evonik (dawna Degussa). Działanie P-25 porównano z ditlenkiem tytanu, otrzymywanym metodą siarczanową w Zakładach Chemicznych Police SA oraz ditlenkiem tytanu TiO2/N-100 otrzymanym w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT. Określono również wpływ aktywności wody w podłożu na antygrzybowe właściowości badanych fotokatalizatorów.
 • PozycjaOpen Access
  Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M=Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013) Wróbel, Rafał J.; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaOpen Access
  Badanie procesu azotowania nanokrystalicznego żelaza
  (Politechnika Szczecińska, 2004) Wróbel, Rafał J.; Arabczyk, Walerian promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Celem badań było opracowanie metody syntezy nanokrystalicznych azotków żelaza, oraz wyjaśnienie mechanizmu procesu limitowanego reakcją powierzchniową. Do badań wykorzystano odpadowy katalizator żelazowy do syntezy amoniaku, który jest nanokrystalicznym żelazem z kilkuprocentowym dodatkiem innych pierwiastków. Badano kinetykę reakcji azotowania żelaza i redukacji azotków żelaza, wyznaczono równanie kinetyczne tych reakcji oraz wyznaczono stałe szybkości reakcji. Badano również stan równowagi pomiędzy żelazem a mieszaniną amoniakalno-wodorową. Analiza XRD pozwoliło stwierdzić, krystality ulegają przemianie fazowej w kolejności ich wielkości. Dla zaobserwowanego zjawiska zaproponowano model obszaru adsorpcyjnego, który wykorzystano do symulacji procesów azotowania nanokrystalicznego żelaza oraz redukcji nanokrystalicznych azotków żelaza wodorem. Na podstawie zaobserwowanego zjawiska przemiany fazowej krystalitów w kolejności ich wielkości opracowano metodę wydzielania frakcji materiałów o pożądanych rozmiarach krystalitów oraz metodę oznaczania rozkładu wielkości krystalitów materiałów nanokrystalicznych.
 • PozycjaOpen Access
  Innowacyjne materiały polimerowe przeznaczone na osłony maszyn technologicznych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2019) Ubowska, Agnieszka; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Epoksydacja związków allilowych na katalizatorze Ti-SBA-15
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2016) Makuch, Edyta Alicja; Wróblewska, Agnieszka promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Adsorpcja lotnych związków organicznych z fazy gazowej na wybranych typach zeolitów
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2009) Wilczyńska, Barbara; Nastaj, Józef promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej