Repozytorium ZUT

Repozytorium ZUT jest cyfrową usługą, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały cyfrowe utworzone przez społeczność akademicką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 

Najnowsze publikacje

PozycjaBrak dostępu
Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Juszczak-Czasnojć, Marta Katarzyna.; Tomza-Marciniak, Agnieszka promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
PozycjaOpen Access
Asocjacje pomiędzy polimorficznymi wariantami wybranych genów zaangażowanych w procesie autofagii a odpornością na mastitis u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Stanisławczyk, Anna; Wojdak-Maksymiec, Katarzyna promotor
PozycjaOpen Access
Wpływ immobilizacji enzymów mających zdolność do degradacji biofilmów na ich aktywność katalityczną z wykorzystaniem celulozy bakteryjnej jako nośnika
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Charęza, Magdalena; Kochel-Karakulska, Jolanta promotor; Drozd, Radosław promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
PozycjaBrak dostępu
Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno-aromatycznych kopolimerów blokowych
(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Irska, Izabela Wiktoria; Piesowicz, Elżbieta promotor; Paszkiewicz, Sandra promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
PozycjaBrak dostępu
Na 30-lecie Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej : III Zjazd Absolwentów Chemików, Szczecin, 2 września 1977
(Zakład Poligraficzny Politechniki Szczecińskiej "ZAPOL", 1978) Jałowiczor, Józef redaktor