Opracowanie technologii otrzymywania i modyfikacji radiacyjnej elastomerów estrowych z wykorzystaniem wielofunkcyjnych alkoholi pochodzenia naturalnego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023-05-15

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Abstrakt

Opis

W dniu 15 maja 2023 r. Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej z dnia 24.04.2023 r. podjął uchwalę nr 101 w sprawie nadania dr inż. Marcie Piątek-Hnat stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa.

Słowa kluczowe

alkohole cukrowe, elastomery estrowe, estry alifatyczne, estryfikacja, modyfikacja radiacyjna, polikondensacja, radiacja, surowce pochodzenia naturalnego

Cytowanie

Piątek-Hnat, M. (2023). Opracowanie technologii otrzymywania i modyfikacji radiacyjnej elastomerów estrowych z wykorzystaniem wielofunkcyjnych alkoholi pochodzenia naturalnego : rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, rozprawa habilitacyjna na podstawie publikacji. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1805