Chiralne ciecze jonowe na bazie związków terpenowych : ich synteza i zastosowanie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

chiralność, ciecze jonowe, kataliza, reakcja Dielsa-Aldera, synteza asymetryczna, terpeny

Cytowanie

Gano, M. (2021). Chiralne ciecze jonowe na bazie związków terpenowych : ich synteza i zastosowanie = Chiral ionic liquids based on terpenes : synthesis and application. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 169 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1713