Prace doktorskie / habilitacyjne - dostęp ograniczony, możliwy z sieci ZUT

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 214
 • PozycjaBrak dostępu
  Ocena statusu selenowego i dystrybucji tkankowej Se ogólnego i biodostępnego u bydła ras mięsnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Juszczak-Czasnojć, Marta Katarzyna.; Tomza-Marciniak, Agnieszka promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnilogii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno-aromatycznych kopolimerów blokowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Irska, Izabela Wiktoria; Piesowicz, Elżbieta promotor; Paszkiewicz, Sandra promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Analiza polimorfizmu genów kodujących białka z rodziny katelicydyn w odniesieniu do cech użytkowości bydła : autoreferat pracy doktorskiej na podstawie spójnego tematycznie cyklu publikacji naukowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Hiller, Sonia; Kowalewska-Łuczak, Inga promotor; Zachdniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • PozycjaBrak dostępu
  Emisja spalin z ciągników rolniczych na obszarach wiejskich wojewdztwa zachodniopomorskiego : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Wojciech, Jarosław; Koniuszy, Adam promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowaie Środowiska i Rolnictwa
 • PozycjaBrak dostępu
  Modelowanie belek stalowo-polimerobetonowych z zastosowaniem modeli ciągłych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Niesterowicz, Beata; Berczyński, Stefan promotor; Dunaj, Paweł promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Poliestrowe kopolimery blokowe na bazie surowców pochodzenia roślionnego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Kowalczyk, Inez; Piesowicz, Elżbieta promotor; Kwiatkowska, Magdalena promotor pomocniczy; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Iżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  Opracowanie technologii wytwarzania polifosforanów(V) amonu z wykorzystaniem ekstrakcyjnego kwasu fosforowego i nawozów płynnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Zielińska, Edyta; Grzmil, Barbar promotor; Zienkiewicz, Monika promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
 • PozycjaBrak dostępu
  Odpowiedź fibroblastów na obecność biofilmów tworzonych przez patogeny izolowane z przewlekłych owrzodzeń żylnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Czajkowska, Joanna; Markowska-Szczupak, Agata promotor; Junka, Adam promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wydział Farmaceutyczny
 • PozycjaBrak dostępu
  Chiralne ciecze jonowe na bazie związków terpenowych : ich synteza i zastosowanie
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Gano, Marcin; Janus, Ewa promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Nowe materiały oparte na domieszkowanym molibdenianie(VI) wapnia : ich synteza, charakterystyka i możliwości aplikacyjne
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Karolewicz, Marta; Tomaszewicz, Elżbieta promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Synteza i charakterystyka sorbentów stosowanych w redukcji emisji antropogenicznego CO2
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Zgrzebnicki, Michał; Wróbel, Rafał J. promotor; Sreńscek-Nazzal, Joanna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Projektowanie i synteza biologicznie aktywnych C-arylowych pochodnych 2-pirydonu i ich siarkowych analogów
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Borzyszkowska-Ledwig, Aleksandra; Sośnicki, Jacek Grzegorz promotor; Struk, Łukasz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Photoreactive water dispersions based on acrylics crosslinked with UV radiation
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Dudek, Katarzyna; Czech, Zbigniew promotor; Bartkowiak, Marcin promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Katalizatory kobaltowo-molibdenowe syntezy amoniaku
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Adamski, Paweł; Moszyński, Dariusz promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Preparatyka i charakterystyka wybranych nanomateriałów jako nośników molekularnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Trukawka, Martyna Aleksandra; Mijowska, Ewa promotor; Cendrowski, Krzysztof promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • PozycjaBrak dostępu
  Membrany polimerowe modyfikowane nanocząstkami do oczyszczania wody i ścieków
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Sienkiewicz, Paulina; Mozia, Sylwia promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Cohesion of solvent-based acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA)
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, 2021) Rogoziński, Henryk; Czech, Zbigniew promotor; Ossowicz, Paula promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • PozycjaBrak dostępu
  Badania procesu otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego w zależności od sposobu rozkładu surowców fosforowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Burkiewicz, Adam; Grzmil, Barbara promotor; Tarnowska, Agata promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Grupa Azoty. Zakłady Chemiczne „Police" SA
 • PozycjaBrak dostępu
  Detekcja mutacji funkcjonalnych w genie kodującym selenoproteinę P u Sus Scrofa domestica
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Korpal, Agnieszka Anna; Terman, Arkadiusz promotor; Ropka-Molik, Katarzyna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt; Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
  W dzisiejszych czasach właściwie dobrana i zbilansowana dieta uznawana jest za jeden z najważniejszych czynników warunkujących ludzkie zdrowie. Szczególne znaczenie przypisuje się zwłaszcza zawartości w diecie witamin i pierwiastków śladowych. Jednym z nich jest selen (Se). Wielorakie funkcje, które spełnia wewnątrz ustroju, wiążą się przede wszystkim z występowaniem selenoprotein. Niedobór selenu w diecie sprawia, że enzymy wymagające jego wbudowywania nie mogą zostać wyprodukowane lub też są wytwarzane, ale ich funkcja jest upośledzona . Stąd też niedobór selenu może przejawiać się zaburzeniami na różnych poziomach funkcjonowania organizmu. Zawartość Se w naturalnej żywości jest ściśle związana z położeniem geograficznym. Niestety, na terenie Polski gleba jest uboga w selen, co przekłada się również na niedobory tego pierwiastka w organizmach Polaków. Wobec powszechnie występujących deficytów selenu problemem staje się zapewnienie odpowiedniej jego podaży w diecie. Podstawowym źródłem Se są produkty zwierzęce. Obecnie mięso wieprzowe analizowane jest pod kątem polimorfizmów genów, których produkty białkowe mają istotne znaczenie dla jego jakości, w tym właściwości prozdrowotnych. Jednym z istotnych białek jest selenoproteina P (SeP). Białko to uczestniczy w magazynowaniu i transporcie selenu. Cel pracy. Celem prowadzonych badań jest detekcja polimorfizmów w genie kodującym selenoproteinę P (SEPPI ) u świni domowej (łac. Sus Sera.fa domestica) oraz ustalenie ewentualnych zależności pomiędzy genotypami analizowanych fragmentów genu a cechami użytkowymi świń (tucznymi i rzeźnymi), wybranymi parametrami jakości mięsa oraz zawartością selenu w mięśniu najdłuższym grzbietu (łac. musculus longissimus dorsi). Hipoteza badawcza. Występowanie zmienności genetycznej w obrębie genu SEPPI może wywierać wpływ na cechy produkcyjne świń oraz zawartość selenu w mięśniu najdłuższym grzbietu. Materiały i metody. Badaniami objęto 722 osobników należących do 3 ras świń: wielka biała polska, polska biała zwisłoucha i puławska. Do izolacji genomowego DNA z fragmentu tkanki mięśnia najdłuższego grzbietu użyto zestawu Genomie Mini (A&A Biotechnology) oraz Sherlock AX (A&A Biotechnology). W celu wykrywania zmienności, a następnie genotypowania wybranych fragmentów genu SEPPI zastosowano metody : PCR-HRM, sekwencjonowanie Sangera, PCR-ACRS, PCR-RFLP oraz analiza wielkości fragmentów z wykorzystaniem sekwenatora kapilarnego CEQ8000 (Beckman Coulter). Zawartość selenu u 163 wybranych prób oznaczono metodą spektrofluorymetryczną z wykorzystaniem 2,3- diaminonaftalenu. Analizę statystyczną wyników wykonano za pomocą programu SAS v. 8. 02, z zastosowaniem procedury GLM (ang. General Linear Model). Wyniki. W wyniku przeprowadzonych analiz w obrębie genu selenoproteiny P zidentyfikowano obecność 11 mutacji. Określono częstość występowania pięciu zmian polimorficznych oraz ich wpływ na cechy produkcyjne świń i zawartość selenu w badanych tkankach mięśnia najdłuższego grzbietu. Zidentyfikowane polimorfizmy wpływały istotnie na cechy tuczne {zużycie paszy na kilogram przyrostu, przyrost dzienny), rzeźne (m.in. wydajność rzeźna, masa polędwicy, procent mięsa w tuszy) i jakość mięsa wieprzowego (m.in. wodochłonność mięsa, pH polędwicy i szynki). Wnioski. Powiązanie wartości liczbowych dotyczących cech mięsa ze zidentyfikowanymi wariantami polimorficznymi genu SEPP 1 pozwoliło poznać ich wpływ. Poszczególne polimorfizmy w genie SEPP 1 mają potencjał wykorzystania jako marker selekcyjny pod kątem standardowych cech produkcyjnych, a jeden z nich predysponowany jest dla nowatorskiego podejścia w celu zwiększenia ilości selenu w mięsie wieprzowym.
 • PozycjaBrak dostępu
  Białko i polisacharydy z makuchu lnianego jako substancje funkcjonalne w procesie tworzenia emulsji oraz proszków do zastosowań spożywczych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Drozłowska, Emilia; Bartkowiak, Artur promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa