Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno-aromatycznych kopolimerów blokowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2023

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

koopolimery blokowe, materia właściwości, poliestry, stopy polimerów

Cytowanie

Irska, I. W. (2023). Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno-aromatycznych kopolimerów blokowych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 227 s. ( Niepublikowana praca doktorska) http://hdl.handle.net/20.500.12539/1923