Membrany polimerowe modyfikowane nanocząstkami do oczyszczania wody i ścieków

Ładowanie...
Miniatura

Data

2022

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Praca została wykonana w ramach projektu 2016/21/B/ST8/00317 pt. "Badania wpływu nanocząstek na właściwości modyfikowanych membran polimerowych przeznaczonych do oczyszczania wody i ścieków" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Słowa kluczowe

membrany, nanocząstki srebra, nanorurki, polisulfon, uzdatnianie ścieków, uzdatnianie wody

Cytowanie

Sienkiewicz, P. (2022). Membrany polimerowe modyfikowane nanocząstkami do oczyszczania wody i ścieków. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 185 s. ( Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1683