Badania nad preparatyką oraz fizykochemicznymi właściwościami modyfikowanych materiałów węglowych pod kątem praktycznego zastosowania

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej

Abstrakt

Procesom modyfikacji materiałów węglowych często towarzyszą trudności i efekty uboczne. Celem badań było ograniczenie negatywnych efektów modyfikacji. Obiektem badań były wybrane materiały węglowe, tj. węgle aktywne zawierające TiO2, włókna węglowe pokryte powłoką miedziową oraz węgle aktywne wzbogacone w azot. Adsorbenty zawierające TiO2 otrzymywano na drodze karbonizacji i aktywacji węgli kopalnych impregnowanych prekursorem TiO2. W porównaniu z tradycyjną impregnacją węgli aktywnych wprowadzenie TiO2 na etapie prekursora prowadzi do silniejszego wiązania TiO2 w adsorbencie. Opisano nową metodę otrzymywania metalicznej powłoki miedziowej na włóknie węglowym. Surowe włókno przędzono z mieszaniny paku izotropowego i CuBr2. Po stabilizacji w powietrzu i obróbce w wodorze, stwierdzono obecność metalicznej miedzi na powierzchni włókna. Przedstawiono mechanizm tworzenia powłoki. Oprócz tego badano możliwości ciśnieniowej modyfikacji komercyjnych adsorbentów amoniakiem otrzymywanym in situ z mieszaniny NaOH i NH4Cl. Potwierdzono przydatność techniki do wzbogacania węgli w azot. Zaobserwowano jedynie niewielki wpływ modyfikacji na zmiany w powierzchni właściwej oraz ubytek masy adsorbentu, co odróżnia technikę ciśnieniową od modyfikacji w suchym amoniaku w wysokich temperaturach. Badano wpływ warunków modyfikacji na strukturę powierzchniowych grup funkcyjnych węgli aktywnych. Modyfikowane adsorbenty wykazywały zwiększoną adsorpcję modelowych związków kwaśnych.

Opis

Słowa kluczowe

materiały węglowe, węgiel aktywny

Cytowanie

Przepiórski, J. (2007). Badania nad preparatyką oraz fizykochemicznymi właściwościami modyfikowanych materiałów węglowych pod kątem praktycznego zastosowania. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska nr 9, ISSN 1731-3023