Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Celem pracy było poznanie wpływu ditlenku tytanu aktywowanego różnymi rodzajami światła (widzialne i UVA) na wzrost, produkcję biomasy oraz aktywność enzymatyczną grzybów pleśniowych z gatunku Penicillium chrysogenum. W badaniach wykorzystano grzyby pleśniowe wyizolowane z powietrza. Badania nad wpływem ditlenku tytanu na wzrost grzybów prowadzono metodą płytkową, wzbogacając pożywki przeznaczone do hodowli grzybów w TiO2. Większą część doświadczeń przeprowadzono z użyciem ditlenku tytanu P-25 firmy Evonik (dawna Degussa). Działanie P-25 porównano z ditlenkiem tytanu, otrzymywanym metodą siarczanową w Zakładach Chemicznych Police SA oraz ditlenkiem tytanu TiO2/N-100 otrzymanym w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska ZUT. Określono również wpływ aktywności wody w podłożu na antygrzybowe właściowości badanych fotokatalizatorów.

Opis

Słowa kluczowe

ditlenek tytanu, fotokataliza, grzyby mikroskopijne, mikrobiologia powietrza, powietrze w pomieszczeniach

Cytowanie

Markowska-Szczupak, A. (2013). Wpływ aktywności wody i ditlenku tytanu aktywowanego światłem na wzrost, produkcję biomasy i aktywność enzymatyczną grzybów Penicillium chrysogenum. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 114 s. ISBN 978-83-7663-167-7 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1584