Książki / Rozdziały (WU)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 109
 • PozycjaOpen Access
  Wieprzowina najwyższej jakości - charakterystyka, identyfikacja, wiarygodność. Pod redakcją Anny Rekiel i Grzegorza Żaka.
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2023) Antos , Piotr; Borowiec , Karol; Grabia, Michał; Jarząbek, Jacek; Kulig, Łukasz; Lisiak, Dariusz; Markowski, Tomasz; Mączka, Anna; Piórkowska, Katarzyna Luiza; Różanowski, Artur; Rudnicki, Tadeusz; Rząsa, Anna; Sokołowski, Grzegorz; Stachnio, Roman; Sych-Winiarek, Joanna; Tereszkiewicz, Krzysztof; Wachta, Henryka; Witarski, Wojciech Henryk; Zygmunt, Karolina; Politechnika Rzeszowska; Politechnika Rzeszowska; Sieć Badawcza Łukasiewicz. Poznański Instytut Technologiczny; Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji NASK; Politechnika Rzeszowska; Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego; Sieć Badawcza Łukasiewicz. Poznański Instytut Technologiczny; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy; Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji NASK; Sieć Badawcza Łukasiewicz. Poznański Instytut Technologiczny; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Sieć Badawcza Łukasiewicz. Poznański Instytut Technologiczny; Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji NASK; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Politechnika Rzeszowska; Politechnika Rzeszowska; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
 • PozycjaOpen Access
  Sytuacja ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko i żywiec wołowy - stan i perspektywy
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2019) Wilczyński, Artur; Kołoszycz, Ewa; Świtłyk, Michał; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny
 • PozycjaOpen Access
  Badania ultradźwiękowe
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999) Baranowska, Jolanta; Garbiak, Małgorzata; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaBrak dostępu
  Ćwiczenia laboratoryjne z materiałów metalicznych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2013) Piekarski, Bogdan redaktor; Baranowska, Jolanta; Biedunkiewicz, Anna; Chylińska, Renata; Drotlew, Andrzej; Fryska, Sebastian; Garbiak, Małgorzata; Jasiński, Walenty; Jędrzejewski, Roman; Kochmańska, Agnieszka; Kochmański, Paweł; Lenart, Stanisław; Piekarski, Bogdan; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • PozycjaOpen Access
  60 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej 1946-2006
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007) Grudziński, Karol redaktor; Undro, Jerzy fotografie
 • PozycjaOpen Access
  Określenie mechanizmów formowania się oporu pobocznicy i podstawy pala podczas obciążenia statycznego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2023) Żarkiewicz, Krzysztof; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Polska
  Głównym celem pracy jest określenie mechanizmów formowania się oporu pobocznicy i podstawy pala wraz z osiadaniem podczas badania obciążenia statycznego oraz zbadanie i opisanie zachowania się gruntu otaczającego pal. Mechanizmy te zostały określone poprzez analizę badań rozkładu oporów na pobocznicę i podstawę pala, zmian składowej pionowej i poziomej naprężenia w gruncie oraz przemieszczeń gruntu wokół pobocznicy i podstawy pala. W rozdziale 1 omówiono aktualne kierunki badań nad współpracą pali z gruntem, w szczególności te oparte na zależnościach obciążenie–osiadanie, które uzyskano dzięki analizom obciążeń statycznych. Wśród nich wyszczególniono obecnie stosowane instrumenty pomiarowe umożliwiające uzyskanie jak najwięcej informacji o współpracy pala z gruntem. Przedstawiono ogólny stan wiedzy na temat przekazywania obciążenia z pala do podłoża gruntowego poprzez opór pobocznicy i podstawy pala w ujęciu zarówno stanu granicznego nośności, jak i zmiany tych oporów wraz z osiadaniem pala. Zasadniczą część pracy stanowi rozdział 4, w którym przedstawiono autorskie eksperymentalne badania obciążeń statycznych pali. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych na palach o zmniejszonych wymiarach i niespoistym podłożu gruntowym. Przeprowadzono analizę rozkładu obciążenia przyłożonego w głowicy na opór pobocznicy i podstawy w zależności od osiadania. Ponadto w trakcie badań obciążeń statycznych zmierzono zmiany naprężenia w gruncie spowodowane przekazywaniem obciążenia z pobocznicy i podstawy pala do podłoża gruntowego. Zastosowanie elastycznych dotykowych czujników rozkładu naprężenia umożliwiło pomiar naprężenia z jak najmniejszym wpływem czujnika na sposób przekazywania naprężenia w gruncie. Kolejnym elementem badań był pomiar pionowych przemieszczeń gruntu przy wciskaniu pala za pomocą reperów pomiarowych. Jako uzupełnienie przedstawiono fotogrametryczne badania jakościowe przemieszczeń gruntu wokół pala. W rozdziale 5 przedstawiono przykłady zastosowania otrzymanych wyników badań w analizie nośności pali w warunkach terenowych oraz pali wykonanych w technologii druku 3D. Rozdział 6 zawiera podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań. Ukazano w nim także kierunki dalszych badań.
 • PozycjaOpen Access
  Die Inseln Usedom und Wollin : Lokale Bedingungen globaler Wende : Monographie zum Projekt INT190 : Modellregion der erneuerbaren Energien Inseln Usedom udn Wollin
  (Univesitätsverlag derWestpommerschen Technologischen Universität Szczecin, 2022) Kurtz-Orecka, Karolina redaktor; Tuchowski, Wojciech Piotr redaktor; Przepiórski, Jacek redaktor; Balik, Jakub; Białczak, Anita; Biranowska-Kurtz, Alicja; Blaszke, Małgorzata; Bogusławski, Bartosz; Burandt, Paweł; Cieślik, Mateusz; Ciupak, Marcin; Dominiak, Patryk; Dudek, Dominika; Furmańczyk, Tomasz; Gawarkiewicz, Roman; Glińska-Lewczuk, Katarzyna; Głowacka, Anna; Jarecki, Bartosz; Jastrzębski, Leszek; Kasiuk, Bartłomiej; Krzos, Grzegorz; Kurnatowski, Marek; Kurtz-Orecka, Karolina; Kwaśniewska, Grażyna; Lech, Norbert; Łacwik, Aleksandra; Mazur, Jacek; Mielnicki, Michał; Mysona, Maciej; Najda, Andrzej; Nikończuk, Piotr; Nowak, Maciej; Olechwir, Tomasz; Piecuch, Jakub; Pietryga, Diana; Pożarowszczyk, Magdalena; Przepiórski, Jacek; Pych, Aleksandra; Ratajkiewicz, Piotr; Ruciński, Krzysztof; Rybarczyk, Sławomir; Rychlik, Konrad; Seul, Cyprian; Skwierawski, Andrzej; Sobolewski, Wojciech; Stolarska, Agata; Strzałkowski, Jarosław; Strzyżewska, Justyna; Tryba, Beata; Tuchowski, Wojciech; Wawiórko, Agnieszka; Wiśniewski, Piotr; Wojnicz, Laura; Zbaraszewski, Wojciech; Zych-Lewandowska, Maria; ; Westpommersche Technische Universität Stettin ; Westpommersche Technische Universität Stettin ; Westpommersche Technische Universität Stettin ; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Najda Consulting sp. z o.o.; Szczecin; Westpommersche Technische Universität Stettin;; Westpommersche Technische Universität Stettin;; Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn; Studio DL sp. z o.o.; Studio DL sp. z o.o.; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technologische Universität Szczecin; Regionalbüro für Raumplanung der Woiwod-schaft Westpommern in Stettin; Universität Szczecin; Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn; Westpommersche Technische Universität Stettin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Regionalbüro für Raumplanung der Woiwod-schaft Westpommern in Stettin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Wirtschaftsuniversität Wrocław; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Najda Consulting sp. z o.o; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Universität Stettin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Westpommersche Technologische Universität Szczecin; Studio DL sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Technische Universität Posen; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.; Wirtschaftsuniversität Wrocław; Studio DL sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Regionalbüro für Raumplanung der Woiwodschaft Westpommern in Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technische Universität Stettin; Studio DL sp. z o.o; Najda Consulting sp. z o.o.; Westpommersche Technische Universität Stettin; Westpommersche Technologische Universität Szczecin; Team der Wirtschaftsberater der GmbH TOR sp. z o.o.
 • PozycjaOpen Access
  Wyspy Uznam i Wolin - lokalne uwarunkowania globalnej transformacji
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022) Kurtz-Orecka, Karolina redaktor; Tuchowski, Wojciech Piotr redaktor; Przepiórski, Jacek redaktor; Bialik, Jakub; Białczak, Anita; Biranowska-Kurtz, Alicja; Blaszke, Małgorzata; Bogusławski, Bartosz; Burandt, Paweł; Cieślik, Mateusz; Ciupak, Marcin; Dominiak, Patryk; Dudek, Dominika; Furmańczyk, Tomasz; Gawarkiewicz, Roman; Glińska-Lewczuk, Katarzyna; Głowacka, Anna; Jarecki, Bartosz; Jastrzębski, Leszek; Kasiuk, Bartłomiej; Krzos, Grzegorz; Kurnatowski, Marek; Kurtz-Orecka, Karolina; Kwaśniewska, Grażyna; Lech, Norbert; Łacwik, Aleksandra; Mazur, Jacek; Mielnicki, Michał; Mysona, Maciej; Najda, Andrzej; Nikończuk, Piotr; Nowak, Maciej; Olechwir, Tomasz; Piecuch, Jakub; Pietryga, Diana; Pożarowszczyk, Magdalena; Przepiórski, Jacek; Pych, Aleksandra; Ratajkiewicz, Piotr; Ruciński, Krzysztof; Rybarczyk, Sławomir; Rychlik, Konrad; Seul, Cyprian; Skwierawski, Andrzej; Sobolewski, Wojciech; Stolarska, Agata; Strzałkowski, Jarosław; Strzyżewska, Justyna; Tryba, Beata; Tuchowski, Wojciech; Wawiórko, Agnieszka; Wiśniewski, Piotr; Wojnicz, Laura; Zbaraszewski, Wojciech; Zych-Lewandowska, Maria; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej i Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o; Najda Consulting sp. z o.o; Szczecin; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Politechnika Poznańska; Politechnika Poznańska; Najda Consulting sp. z o.o; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie;; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Najda Consulting sp. z o.o; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej I Transportu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Uniwersytet Szczeciński; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Politechnika Poznańska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Najda Consulting sp. z o.o.; Studio DL sp. z o.o.; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Politechnika Poznańska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Najda Consulting sp. z o.o.;; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska; Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Techniki Morskiej I Transportu; Politechnika Poznańska;; Najda Consulting sp. z o.o.;; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Ekonomiczny; Zespół Doradców Gospodarczych TOR sp. z o.o.
 • PozycjaOpen Access
  Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2023: praca zbiorowa pod redakcją Zofii Lendzion-Bieluń i Dariusza Moszyńskiego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2023) Barańska, Julia; Konopka, Piotr; Koroniak-Szejn, Katarzyna; Zabiszak, Michał; Jastrząb, Renata; Czerwonko, Wojciech; Dzienisz, Alicja; Lubkowski, Krzysztof; Wróblewska, Elwira; Piz, Mateusz; Kunicka, Klaudia Maria; Derkowska, Monika; Kłaniecki, Konrad Józef; Rzemieniecki, Tomasz; Kaczmarek, Damian Krystian; Kraśkiewicz, Agata; Kowalczyk, Agnieszka; Litwicka, Natalia; Irzmańska, Emilia; Ściążko, Andrzej; Majewska, Kleopatra; Story, Anna; Niemczak, Michał; Stachowiak, Witold; Olejniczak, Adriana; Klejdysz, Tomasz; Jarzyna, Paulina; Podolak, Natalia; Janus, Ewa; Prochowska, Marta; Kusiak-Nejman, Ewelina; Kapica-Kozar, Joanna; Ekiert, Ewa; Pełech, Iwona; Morawski, Antoni Waldemar; Narkiewicz, Urszula; Serafin, Julia; Tomala, Oliwia; Kucharski, Łukasz; Nowak, Anna; Klimowicz, Adam; Weisbrodt, Mateusz; Schmidt, Beata; Woźniak, Piotr; Gryta, Marek; Lendzion-Bieluń, Zofia; Moszyński, Dariusz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Szczecińskiej 1990-1991
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996) Łozowska, Anna opracowanie; Karpińska, Helena opracowanie; Kessler, Ewa opracowanie
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Szczecińskiej 1988-1989
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994) Łozowska, Anna opracowanie; Andrałojć, Zygmunt opracowanie; Karpińska, Helena opracowanie
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Szczecińskiej 1985-1987
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1989) Łozowska, Anna opracowanie; Andrałojć, Zygmunt opracowanie; Karpińska, Helena opracowanie; Kesler, Ewa opracowanie; Wojsznis, Grażyna opracowanie
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Szczecińskiej 1977-1984. Cz. 2. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytuty i jednostki pozawydziałowe, wykaz patentów
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1988) Łozowska, Anna redaktor; Andrałojć, Zygmunt opracowanie; Chyła, Ewa opracowanie; Karpińska, Helena opracowanie; Wojsznis, Grażyna opracowanie
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki Szczecińskiej 1977-1984. Cz. 1. Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Elektryczny, Wydział Mechaniczny, Instytut Okrętowy
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1987) Łozowska, Anna redaktor; Andrałojć, Zygmunt opracowanie; Chyła, Ewa opracowanie; Karpińska, Helena opracowanie; Wojsznis, Grażyna opracowanie
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej za lata 1976-1978
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1980) Gniewoszewska, Alicja opracowanie
 • PozycjaOpen Access
  Bibliografia prac naukowych pracowników wydziałów technicznych Politechniki Szczecińskiej w latach 1972-1976
  (Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1980) Gwiazdowska, Danuta redaktor
 • PozycjaOpen Access
  Bezstratna kompresja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem mieszania predykcyjnego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Ulacha, Grzegorz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Zastosowania notacji operatorowej i uproszczonych metod częstotliwościowych do niestacjonarnych układów dyskretnych w zagadnieniach analizy systemów i sterowania
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011) Orłowski, Przemysław; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Elektryczny
 • PozycjaOpen Access
  Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Adamska, Iwona; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Podlasiński, Marek; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa