Wydanie 295(22) 2012

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 7 z 7
 • PozycjaOpen Access
  Response of Lycopersicum Peruvianum L. Line to Salinity in Vitro Culture
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Szczepaniak, Małgorzata; Kulpa, Danuta; Department of Plant Genetic, Breeding and Biotechnology, The West Pomeranian University of Technology, Szczecin; Department of Plant Genetic, Breeding and Biotechnology, The West Pomeranian University of Technology, Szczecin
  Trzy linie Lycopersicum peruvianum L. (LA0462, LA1692, LA4316), rozmnożone z nasion zebranych w Peru i Chile, poddane były działaniu stresu solnego w kulturach merystemów i kalusa in vitro. W pierwszym etapie badań, na pożywkę MS z dodatkiem 25 do 150 mM NaCl wykładano fragmenty wierzchołkowe pędów. W drugim doświadczeniu na pożywkę z dodatkiem NaCl w stężeniu od 75 do 150 mm wykładano fragmenty tkanki kalusowej. Kontrolę stanowiły fragmenty roślin i tkanka kalusowa, wyłożona na pożywkę bez dodatku NaCl. Badane linie zareagowały w różny sposób na dodatek soli do pożywki. Dodatek NaCl do pożywki w stężeniu od 25 do 75 mM NaCl wpłynął korzystnie na wysokość roślin L. peruvianum, liczbę wykształconych liści, masę badanych roślin i kalusa linii LA0462. W przypadku linii LA1692 różnice we wzroście były mniejsze (nieistotne statystycznie), choć dodatek NaCl działał korzystnie na rozwój roślin i przyrost tkanki kalusowej. Wartości wszystkich cech morfologicznych roślin i kalusa trzeciej z badanych linii – LA 4316 – rosnących na pożywkach z dodatkiem NaCl, były niższe od kontroli.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ użyźniacza glebowego na efektywność nawożenia azotem mieszanek Festulolium braunii z koniczyną łąkową i lucerną mieszańcową
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Sosnowski, Jacek; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  In order to determine the effects of soil fertilizer and species composition and quantitative of Festulolium braunii mixtures with red clover and alfalfa on the efficiency of nitrogen fertilization, on the experimental object of Grassland Department and Green Areas Creation the experiment with these species was established. Surface plot was 6 m2 . The period of full, three – cuts using of this objects was in 2008–2010. The first experimental factor were three grass – legume mixtures with different grass species composition and quantity. The second factor was the soil’s fertilizer, which was used for a once watering plants in the phase of grasses shooting in the first regrowth as a solution at a dose of 0,9 l · ha–1 diluted in 350 l of water. In the order to determine the efficiency of nitrogen utilization, the following levels of this factor were introduced: N0 – no nitrogen and N1 – nitrogen in dose 60 kg N · ha–1rocznie (34% ammonium nitrate). In addition to all plots potassium fertilization at 40 kg K2O · ha–1 and phosphorus in a dose of 80 kg P2O5 · ha–1 were used. During the full utilization of the objects, the detailed study included: plant dry matter yield (t · ha–1) and total protein content (%). Based on these characteristics, it was calculated the nitrogen taken with the yield and the following indicators: Er – agricultural efficiency (agronomic), Ef – the physiological efficiency and W – the nitrogen utilization. The study showed that application of soil’s fertilizer to supply the analyzed mixtures did not resulted the increase of nitrogen utilization from fertilizer caused only an increase of its uptaking which resulted in a higher value agronomic and physiological efficiency of crops. While the nitrogen utilization supplied with mineral fertilizer was the highest on the objects with two–components mixtures.
 • PozycjaOpen Access
  Jakość owoców dwóch odmian winorośli oraz wpływ sposobu ich maceracji na barwę moszczu
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Ochmian, Ireneusz; Chełpiński, Piotr; Rozwarski, Rafał; Strzelecki, Roman; Pantecki, Paweł; Angelov, Ludmil; Stalev, Bojan; Pracownia Sadownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Pracownia Sadownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Pracownia Sadownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Pracownia Sadownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Pracownia Sadownictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Winiarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv, Bułgaria; Katedra Winiarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Plovdiv, Bułgaria
  The research was conducted in the years 2010–2011 at the Fruit Farming Laboratory of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Two cultivars of grapevine were examined, Regent and Cabernet Sauvignon. The size of clusters and fruits, the content of extract and organic acid and juice yield of the grape must obtained were examined. The changes of grape must colour in the process of warm (20–22oC) and cold (7–10oC) maceration were evaluated. It was shown that the Regent cultivar was characterized by larger fruits. Grapes from this cultivar also had a higher content of organic acids, vitamin C and yielded more juice, compared to Cabernet Sauvignon fruits. However, a lower extract content was found in Regent cultivar fruits. It was also found that the temperature of grape must maceration affects its colour. The release of dark dye from grape skins occurred more rapidly during warm maceration. More substances which give wine its red colour were found in the grape must prepared from Cabernet Sauvignon fruits. The measurement performed on the last day of maceration of both cultivars under analysis, regardless of the temperature at which this process was conducted, revealed the highest value of the b* parameter which defines the blue colour.
 • PozycjaOpen Access
  Parametry fizyczne mieszanek kamienno-glebowych polecanych do uprawy drzew i krzewów w aglomeracjach miejskich i terenach zdegradowanych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Malinowski, Ryszard; Kubus, Marcin; Meller, Edward; Wojcieszczuk, Marta; Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  One method of improving the conditions for growth and development of urban trees is the use of stone and soil mixtures called structural soils. Studies provided by various authors indicate that beside the salinity the main factor of trees decaying is excessive soil compaction and lack of appropriate water-air relations.The aim of the research was to determine the basic physical parameters of two structural soils: Hydralit ZN – Baustoffe GmbH, Baumsubstrat and Hydralit ZU – Baustoffe GmbH, Baumsubstrat's Tegra. The study showed that the structural soil Hydralit ZN is classified as a very strong skeletal soil and skeletal-sandy. This structural soil is characterized by the bulk density of 1.37–1.46 g · cm–3, the total volumetric water capacity 35.4–37.7% capillary water capacity 25.49–30.16% and air porosity 5.22–10.71%. The second of the analyzed structural soil – Hydralit ZU, consists mainly of gravel, which was attributed to the very skeletal. It is characterized by high total porosity 35.39–40.61%, non-capillary porosity – 9.80–17.53% and capillary porosity – 22.53–27.58%. The physical properties of both substrates ensure correct water-air properties and mechanical ones for proper rooting and growth of trees.
 • PozycjaOpen Access
  Ocena odrastania muraw trawnikowych z udziałem śmiałka darniowego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Sosnowski, Jacek; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  The aim of this work was to evaluate the usefulness of tufted hairgrass to establish turf lawns used extensively as a result of the impact of it’s on the degree of lawns regrowth. Field experiments were founded in April 2003. In one experiment were sown the seeds of five grass species in pure sowing on the plot with an area of 1 m2. It was tufted hairgrass, clump red fescue, rhizomes red fescue, tall fescue, kentucky – bluegrass. In the second experiment were sown mixtures of this grass species with tufted hairgrass. Seeds for these experiments came from IHAR in Radzików. In the first experiment, research factors were 5 species of grasses and 3 date of observation and in the second – 5 kind of mixtures and 3 date of observation. As a date for observation for the spring was adopted mid-May, for the summer mid-July, for the autumn mid-October. The study was conducted in the years 2004–2005 by making systematic observations once a season (spring, summer, autumn). Each year of the study the lawns regrowth were evaluated. This evaluation was made according to the COBORU methodology. Valuation used 9o scale, where 9 meant the best value of this feature. Regrowth of tufted hairgrass turf was slower than kentucky bluegrass or red fescue, and so this species which are commonly used in lawn mixtures with varying suitability. From the five lawn mixtures established on the tufted hairgrass base, a mixture consisting of 50% of the tufted hairgrass and red fescue the slowest regrowth was characterized. The slow regrowth rate of tufted hairgrass both in monoculture and in mixtures create the possibilities to use this grass species in greater extent to the establish of lawns especially those that will not require too frequent mowing.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ zróżnicowanej dawki odpadu popieczarkowego na cechy jakościowe muraw trawnikowych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Jankowski, Kazimierz; Czeluściński, Wiesław; Jankowska, Jolanta; Sosnowski, Jacek; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  The field experiment was established in 2004 on the object of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce. In the conducted experiment, the following factor was applied: mushroom’s substrate doses (0, 2, 4, 6 kg · m–2). In the study a commercially available grass mixture of Super gazon was used. On the all experimental objects mineral fertilization in the form of Pokon fertilizer was used. In each year of the study many characteristics were evaluated such as the general aspect, compactness, color and regrowth. Additionally, in the autumn of each study year the root biomass produced by the turf was determined. The value of all studied features of turf lawns has improved with increasing the doses of mushroom’s refuse and this refuses effected the turf compactness as the most favorable.Regardless of the mushroom’s refuse dose more favorable values of the studied features the turf lawns reached in the first year of the study, than in the second. It may indicate about weakening effect of the impact of used mushroom’s refuse in subsequent study years.
 • PozycjaOpen Access
  Zawartość cynku i miedzi w trawie Festulolium braunii i podłożach wykonanych z popiołów z węgla wzbogaconych materią organiczną i aktywnymi mikroorganizamami
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012) Gibczyńska, Marzena; Stankowski, Sławomir; Mazur, Jacek; Lewandowska, Leokadia; Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Agronomii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Inżynierii Sanitarnej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  The aim of this study was to assess the possibility of recultivation of coal fluidal ashes by combining them with fermented sewage sludge, straw, and active microorganisms (EM-1). In the three-year study with Festulolium braunii (v. Felopa) copper and zinc contend were investigated in beddings and grass. The following components were used in the experiment: light soils, fluidal ash from CHP Źerań, wheat straw, municipal sewage sludge. As factors activating biochemical processes the following substances were used: active microorganisms EM-1 and ceramic powder EM-X. The addition of sewage sludge in combination with wheat straw to beddings constructed on the basis of soil and ash increased zinc content, especially in the first year of the experiments. The addition of sewage sludge and straw to the beddings with the soil was the main factor responsible for increase copper content in the beddings. The amount of copper was not exceeded of the limit typical for the soil. Introduction EM-1 to the beddings has not impact on the zinc and copper content in the beddings. The results indicate the possibility to use of municipal sewage sludge as a fertilizer or/and for the recultivation purposes.