Response of Lycopersicum Peruvianum L. Line to Salinity in Vitro Culture

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Trzy linie Lycopersicum peruvianum L. (LA0462, LA1692, LA4316), rozmnożone z nasion zebranych w Peru i Chile, poddane były działaniu stresu solnego w kulturach merystemów i kalusa in vitro. W pierwszym etapie badań, na pożywkę MS z dodatkiem 25 do 150 mM NaCl wykładano fragmenty wierzchołkowe pędów. W drugim doświadczeniu na pożywkę z dodatkiem NaCl w stężeniu od 75 do 150 mm wykładano fragmenty tkanki kalusowej. Kontrolę stanowiły fragmenty roślin i tkanka kalusowa, wyłożona na pożywkę bez dodatku NaCl. Badane linie zareagowały w różny sposób na dodatek soli do pożywki. Dodatek NaCl do pożywki w stężeniu od 25 do 75 mM NaCl wpłynął korzystnie na wysokość roślin L. peruvianum, liczbę wykształconych liści, masę badanych roślin i kalusa linii LA0462. W przypadku linii LA1692 różnice we wzroście były mniejsze (nieistotne statystycznie), choć dodatek NaCl działał korzystnie na rozwój roślin i przyrost tkanki kalusowej. Wartości wszystkich cech morfologicznych roślin i kalusa trzeciej z badanych linii – LA 4316 – rosnących na pożywkach z dodatkiem NaCl, były niższe od kontroli.

Opis

Słowa kluczowe

kalus, selekcja, tolerancja na zasolenie, callus, salt tolerant, selection

Cytowanie

Szczepaniak M., Kulpa D., (2012). Response of Lycopersicum peruvianum L. line to salinity in vitro culture. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 295 (22), 53–58. https://hdl.handle.net/20.500.12539/1006