Zawartość cynku i miedzi w trawie Festulolium braunii i podłożach wykonanych z popiołów z węgla wzbogaconych materią organiczną i aktywnymi mikroorganizamami

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of this study was to assess the possibility of recultivation of coal fluidal ashes by combining them with fermented sewage sludge, straw, and active microorganisms (EM-1). In the three-year study with Festulolium braunii (v. Felopa) copper and zinc contend were investigated in beddings and grass. The following components were used in the experiment: light soils, fluidal ash from CHP Źerań, wheat straw, municipal sewage sludge. As factors activating biochemical processes the following substances were used: active microorganisms EM-1 and ceramic powder EM-X. The addition of sewage sludge in combination with wheat straw to beddings constructed on the basis of soil and ash increased zinc content, especially in the first year of the experiments. The addition of sewage sludge and straw to the beddings with the soil was the main factor responsible for increase copper content in the beddings. The amount of copper was not exceeded of the limit typical for the soil. Introduction EM-1 to the beddings has not impact on the zinc and copper content in the beddings. The results indicate the possibility to use of municipal sewage sludge as a fertilizer or/and for the recultivation purposes.

Opis

Słowa kluczowe

aktywne mikroorganizmy, cynk, Festulolium, miedź, osad ściekowy, popiół fluidalny, active microorganisms, copper and zinc, fluidal ash, sewage sludge

Cytowanie

Gibczyńska M., Stankowski S., Mazu J., Lewandowska L., (2012). Zawartość cynku i miedzi w trawie Festulolium braunii i podłożach wykonanych z popiołów z węgla wzbogaconych materią organiczną i aktywnymi mikroorganizamami. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 295 (22), 5–12. https://hdl.handle.net/20.500.12539/994