Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2021

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

fundusze strukturalne, ekorozwój, Pomorze Zachodnie, małe miasta, rozwój zrównoważony

Cytowanie

Krasowska, K. (2021) Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 238 s. ISBN 978-83-7663-331-2 https://hdl.handle.net/20.500.12539/482