Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych

Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

matematyczne modele podejmowania decyzji, modele decyzyjne, zbiory rozmyte

Cytowanie

Sałabun, W. (2018). Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 958 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1078