Prace doktorskie / Habilitacyjne (WI)

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 20 z 62
 • PozycjaOpen Access
  Metoda selekcji cech wykorzystująca paradygmat algorytmu genetycznego dostosowana do specyficznych charakterystyk interfejsów mózg komputer
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Lorenz, Krzysztof Michał; Rejer, Izabela promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Model systemu wspomagającego projektowanie efektywnych interfejsów użytkownika w symulatorach medycznych z wykorzystaniem stylu poznawczego człowieka
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Dziśko, Maja; Tomaszewska, Anna promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Sekwencyjna metoda nieinwazyjnej redukcji habituacji w systemach interaktywnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Bortko, Kamil; Jankowski, Jarosław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Wykorzystanie łańcuchów bloków zintegrowanych z formularzami elektronicznymi z realizacji bezpiecznych transakcji : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Wawrzyniak, Gerard; El Fray, Imed promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Zastosowanie arytmetyki przyrostów do adaptacji wybranych algorytmów wspomagania decyzji : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2023) Kannchen, Marek; Borawski, Mariusz promotor; Ziemba, Paweł promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Zarządzania; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Zarządzania
 • PozycjaOpen Access
  Metoda kompresji danych z wykorzystaniem zmiennych alfabetów symboli transmisyjnych
  (Politechnika Szczecińska, 2004) Ulacha, Grzegorz; Stasiński, Ryszard promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Politechnika Poznańska
 • PozycjaOpen Access
  Bezstratna kompresja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem mieszania predykcyjnego
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Ulacha, Grzegorz; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Generation of images for stereoscopic displays using selected perceptual features of human visual system : dissertation
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Wernikowski, Marek; Mantiuk, Radosław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaOpen Access
  Metody oceny jakości algorytmów generowania kluczy rundowych w szyfrach blokowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2022) Apolinarski, Michał; Chmiel, Krzysztof promotor; Czuryło-Grocholewska, Anna promotor; Politechnika Poznańska. Wydział Informatyki i Telekomunikacji; Politechnika Poznańska. Wydział Elektryczny; Politechnika Poznańska. Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • PozycjaOpen Access
  Obliczenia numeryczne na zmiennych losowych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2013) Korzeń, Marcin; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
  Przewodnim tematem rozprawy jest automatyzacja obliczeń numerycznych na zmiennych losowych. Omówiono w niej dokładnie obliczenia na zmiennych niezależnych oraz przedstawiono obliczenia w prostych modelach zmiennych zależnych, obejmujące rozkłady zadane przy pomocy kopuł czy też szczególne modele jak np. rozkład łączny statystyk pozycyjnych. Przedstawiono własności teoretyczne obliczeń na zmiennych losowych niezależnych z punktu widzenia implementacji numerycznych. Zakres stosowalności prezentowanych metod jest szeroki i obejmuje większość rozkładów występujących w problemach praktycznych w tym obliczenia zmiennych losowych ciągłych, dyskretnych oraz mieszanych. Główna idea prezentowana w pracy polega na tym, aby wykonywać obliczenia na w sposób numerycznie dokładny, bazując na numerycznych reprezentacjach zmiennych losowych, zachowując semantykę podobną do obliczeń symbolicznych. Z tego powodu znaczna część pracy dotyczy praktycznej implementacji mechanizmów numerycznych oraz sposobów reprezentacji zmiennych losowych. W tym zakresie opisano interpolacje barycentryczną oraz metody aproksymacji bazujące na wielomianach Czebyszewa. Ponadto przedstawiono metody aproksymacji oraz całkowania funkcji określonych na przedziałach nieskończonych oraz funkcji zawierających osobliwości. Dużą uwagę poświecono kwestii oceny dokładności obliczeń. Przedstawiono również praktyczną implementację opisywanych metod -- bibliotekę PaCAL napisaną w języku Python. Biblioteka ta jest publicznie dostępna pod adresem http://pacal.sourceforge.net. Wykonywanie obliczeń na zmiennych określonych w sposób nieprecyzyjny ma duże znaczenie oraz pojawia się w wielu zastosowaniach zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Zakres zastosowań obejmuje wyznaczanie rozkładów statystyk, propagacje niepewności oraz błędów pomiarowych w metrologii czy agregację prognoz eksperckich. Dokładność uzyskiwanych rozwiązań jest wysoka, zwykle bliska precyzji maszynowej. Mimo, że prezentowane rozwiązania są ogólne, to są one często dokładniejsze od powszechnie stosowanych metod szczególnych, jak na przykład w przypadku implementacji rozkładów niecentralnych. Rozkłady te obliczane są często z wyższa dokładnością, niż rozwiązania zaimplementowane w bibliotekach statystycznych programów Python, Matlab czy R.
 • PozycjaOpen Access
  Heterogeniczne oddziaływanie na procesy rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych : rozprawa doktorska
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2021) Karczmarczyk, Artur; Jankowski, Jarosław promotor; Wątróbski, Jarosław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Uniwersytet Szczeciński
  Reprezentacja sieci społecznych w systemach elektronicznych ewoluowała od wczesnych systemów technicznych do zaawansowan.ych mediów społecznościowych integrujących mechanizmy komunikacji i interakcji podobne do tych znanych z realnego Świata. Rozwój platform społecznościowych wpłynął na potrzebę zrozumienia zachowań, wzorców i predyspozycji milionów użytkowników online i ich powiązania z zachowaniami w Świecie rzeczywistym. Procesy rozprzestrzeniania informacji,obok relacji społecznych iaktywności online, należą do zjawisk absorbujących uwagę zarówno badaczy, jak i praktyków. W wielu przypadkach komunikacja elektroniczna, oparta na bazie procesów rozprzestrzeniania informacji w sieciach spofecznych, daje wyniki lepsze niż tradycyjne kampanie reklamowe. Badania związane z dyfuzją treści cyfrowych zorientowane są wokół czynników wpływających na sukces kampanii, czynników wpływających na uczestnictwo użytkowników w procesie rozprzestrzeniania informacji,czy też wyboru użytkowników w sieci do inicjalizacji kampanii. Ponadto, badany jest wpływ roli różnych miar centralności podczas selekcji początkowych influencerów, role treści i struktur w sieciach, motywacja użytkowników do przekazywania treści, jak również rola emocji i innych czynników w procesie rozprzestrzeniania informacji. Wiele wcześniejszych badan koncentrowało się na podejściach teoretycznych i empirycznych do maksymalizacji zasięgu,czyli zwiększaniu liczby węzłów, do których udało się dotrzeć w sieci. Chociaż zasięg,czyli liczba zainfekowanych węzłów w sieci,jest ważna miara sukcesu kampanii,z praktycznego punktu widzenia kampanie rozprzestrzeniania informacji w sieciach społecznych mogą mieć różne cele i specyfikę. Inna strategia może być wykorzystana w celu pozyskania dużej liczby potencjalnych odbiorców w bardzo krótkim czasie niż w przypadku potrzeby osiągniecia organicznego wzrostu bazy odbiorców o zadanych cechach. Aby uwzględnić różne cele, można wykorzystać wielokryterialna ocenę procesu idobrać parametry oraz cele zgodnie z preferencjami ipriorytetami. Głównym celem rozprawy doktorskiej było opracowanie i weryfikacja algorytmów heterogenicznego oddziaływania na procesy propagacji informacji w sieciach złożonych z udziałem złożonych rankingów, z uwzględnieniem wielokryterialnej oceny efektywności,w celu zwiększenia zasięgu procesu,jego dynamiki lub innych charakterystyk zgodnych z preferencjami decydenta. Praca powstała jako cykl 10 powiązanych tematycznie artykułów - cztery artykuły opublikowane w międzynarodowych czasopismach z otwartym dostępem,pięć artykułów wydanych w recenzowanych materiałach konferencyjnych oraz jeden rozdział monografii. Suma punktów ministerialnych cyklu wynosi 875 (suma ważona 518). Sumaryczny współczynnik lmpact Factor w cyklu to 10.762.
 • PozycjaOpen Access
  Theoretical and experimental study on the behaviour of ship's roll tank stabilizer systems
  (Wilhelm Pieck University, Rostock, 1989) Rozenberg, Leonard; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaBrak dostępu
  Metody heurystycznej klasyfikacji we wspomaganiu diagnozowania wydolności traktu głosowego
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2009) Samborska-Owczarek, Anna; Wiliński, Antoni promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaBrak dostępu
  Model systemu ekspertowego do klasyfikacji regułowej podatników w urzędach skarbowych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011) Misztal, Leszek; Budziński, Ryszard promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaBrak dostępu
  Adaptacyjna metoda indukcji reguł w inwestycyjnym procesie decyzyjnym z zastosowaniem agenta
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2009) Czapiewski, Piotr; Wiliński, Antoni Wojciech promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Politechnika Szczecińska
 • PozycjaBrak dostępu
  Integracja wybranych technologii biometrycznych w procesach dochodzeniowo-śledczych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2015) Wosiak, Sylwester; Wiliński, Antoni promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaBrak dostępu
  Hybrydyzacja metod optymalizacyjnych jako narzędzie poprawy procesu optymalizacji i poszerzenia zbioru klas optymalizowanych funkcji
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2014) Rychcicki, Robert; Rozenberg, Leonard promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaBrak dostępu
  Model referencyjny zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa informacji w organizacjach wirtualnych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2016) Klasa, Tomasz; El Fray, Imed promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki
 • PozycjaBrak dostępu
  Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2018) Sałabun, Wojciech; Piegat, Andrzej promotor; Wątróbski, Jarosław promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Zarządzania
 • PozycjaBrak dostępu
  Lokalne uczenie algorytmów regresyjnych metodą mini-modeli
  (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019) Pietrzykowski, Marcin; Piegat, Andrzej promotor; Pluciński, Marcin promotor; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki