Metody heurystycznej klasyfikacji we wspomaganiu diagnozowania wydolności traktu głosowego

Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

fonetyka, heurystyka, przetwarzanie automatyczne mowy

Cytowanie

Samborska-Owczarek, A. (2009). Metody heurystycznej klasyfikacji we wspomaganiu diagnozowania wydolności traktu głosowego. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 299 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1420