Wystąp o kopię wybranego pliku

Wpisz następujące informacje, aby wystąpić o kopię tej pozycji: Metoda identyfikacji wielokryterialnego eksperckiego modelu decyzyjnego z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych

Wystąpienie o dostęp do następujących plików: 000224735SW.pdf

Plik zostanie przesłany na podany adres e-mail
Pliki

Powrót