Show simple item record

dc.contributor.authorGoluch-Koniuszy, Zuzanna
dc.date.accessioned2022-10-17T08:34:58Z
dc.date.available2022-10-17T08:34:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-83-7663-202-5
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1529
dc.description.abstractJednym z czynników wpływających na ryzyko rozwoju procesu zapalnego w ustroju jest stres oksydacyjny, generowany m.in. przez hiperglikemię spowodowaną nadmiernym spożyciem żywności przetworzonej i oczyszczonej zawierającej cukry proste. Obserwowany w społeczeństwie wzrost spożycia takiej żywności związany jest równocześnie z niewystarczającym spożyciem witamin z grupy B, biorących m.in. udział w metabolizmie tych składników diety. Celem pracy była ocena wpływu zmodyfikowania składu diety (polegającego na izokalorycznym zastąpieniu pełnych ziaren pszenicy i kukurydzy białą mąką typ 500 i sacharozą), oraz różnych sposobów uzupełniania tak zmienionej diety wybranymi witaminami, których została ona pozbawiona (B1, B2, B6, niacyna), na ryzyko powstawania miejscowych i ogólnych procesów zapalnych. Badania przeprowadzano na 40 samcach szczura rasy Wistar, które podzielono na cztery grupy i żywiono przez sześć tygodni doświadczenia paszami: pierwsza grupa paszą podstawową (PP), grupy: druga, trzecia i czwarta, paszą zmodyfikowaną (PZ), w której 83,5% pszenicy obecnej w PP zostało zastąpione mąką pszenną (typ 500), a 50% kukurydzy - sacharozą. Zwierzęta z pierwszej grupy (PP) i drugiej (PZ) otrzymywały do picia wodę. Zwierzęta z trzeciej grupy (PZ + suplementacja uzupełniająca SU) otrzymywały w roztworze wodnym ilości witamin: 0,94 mg B1, 0,48 mg B2, 0,5 mg B6, 1,9 mg niacyny, tak aby uzupełnić różnice powstałe po zamianie składników diety, co imitowało wzbogacanie żywności. Zwierzęta z czwartej grupy (PZ + suplementacja nadmiarowa SN) otrzymywały do picia następujące ilości witamin: 3,1 mg B1, 2,3 mg B2, 2,4 mg B6 oraz 6,65 mg niacyny. W ilościach tych uwzględniono zarówno różnice w zawartości witamin pomiędzy PP a PZ, jak i ilość 2-4-krotnie przekraczającą normy RDA dla ludzi w przeliczeniu na zapotrzebowanie dla szczura, co imitowało suplementowanie diety przez ludzi profilaktyczną dawką tych witamin zawartą w preparatach farmaceutycznych typu B-compositum lub B-complex. Sumarycznie podawana ilość witamin w tej grupie przekraczała 2-4-krotnie (w zależności od rodzaju witaminy: B1- 2,3 razy, B2-3,8 razy, B6-3,8 razy, niacyny- 2,5 razy) zalecane dzienne spożycie. Wykazano, że zmiana składu diety, polegająca na zamianie pełnych ziaren zbóż na mąkę pszenną i sacharozę, przy prawidłowej wielkości spożycia, nie wpływała istotnie na parametry będące wskaźnikami procesów prozapalnych. Uzupełnianie zmodyfikowanej diety syntetycznymi witaminami B1, B2, B6 i niacyną, w ilościach uzupełniających różnice powstałe po zamianie składników diety, stymulując wzrost liczby neutrofili, glikemię, powstawanie stresu oksydacyjnego i oksydację frakcji LDL-C oraz powodując zmiany w metabolizmie białkowym i lipidowym, było przyczyną przewlekłego procesu zapalnego manifestującego się w wątrobach badanych zwierząt naciekami zapalnymi i włóknieniem przechodzącym w marskość. Zastosowane uzupełnianie nadmiarowe diety ww. witaminami przyczyniło się do wystąpienia ostrego odczynu zapalnego u badanych zwierząt, co manifestowało się reakcją ostrej fazy mającej na celu przywrócenie homeostazy ustroju, jednak obserwowany istotny wzrost stężenia frakcji oxLDL-C mógł predestynować do powstawania w naczyniach zmian aterogennych. W świetle uzyskanych wyników i w kontekście rosnącego spożycia przez społeczeństwo żywności przetworzonej zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na coraz częstsze jej wzbogacanie w witaminy, których w procesach technologicznych zostaje ona pozbawiona.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectszczurypl_PL
dc.subjectwitaminy Bpl_PL
dc.subjectzwierzęta laboratoryjnepl_PL
dc.subjectżywnośćpl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolniczepl_PL
dc.titleBadania modelowe nad oceną możliwości prozapalnego wpływu zmiany składu diety i różnych sposobów jej uzupełniania wybranymi witaminami z grupy Bpl_PL
dc.typePraca habilitacyjnapl_PL
dc.contributor.organizationZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska