Wydanie 309(29) 2014

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 12 z 12
 • PozycjaOpen Access
  Optymalizacja systemu selekcji genotypów pszenicy zwyczajnej z translokacją ‘pontin’
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Tyrka, Mirosław; Ciura, Joanna; Szeliga, Magdalena; Katedra Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie; Katedra Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie; Katedra Biochemii i Biotechnologii, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie
  The ‘pontin’ translocation was obtained as a result of the recombination of segment from Thinopyrum ponticum with Lr19 gene, carrying resistance to leaf rust caused by Puccinia triticina, with chromosome segment of Thinopyrum intermedium, that contains Bdv2 gene that determines tolerance to Barley Yellow Dwarf Virus. Translocation ‘pontin’ is attractive for improvement of modern cultivars of common wheat (Triticum aestivum L.). The aim of the study was optimization of the set of molecular markers for selection of Polish breeding lines carrying ‘pontin’ translocation. We found that testing with AG15 and SCS265/253 markers is sufficient for tracing of the presence of ‘pontin’ translocation introduced from lines ER6, ER20, ER21, ER35 and IK33. As a result of the screening of over 1200 genotypes in 5 loci, lines carrying ‘pontin’ translocation were identified in materials from Choryń and Strzelce. The optimized system of selection is significant for cumulating resistance genes in selected genotypes.
 • PozycjaOpen Access
  Wpływ zasolenia na aktywność dehydrogenaz w odniesieniu do ekologicznego znaczenia skażenia gleby
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Telesiński, Arkadiusz; Onyszko, Mirosław; Płatkowski, Maciej; Stręk, Michał; Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  The aim of this study was to determine dehydrogenases activity in the soil with the addition of NaCl in different concentrations and to identify whether the observed changes to be considered dangerous, tolerated, or insignificant for soil ecosystem. The study was carried out on samples of loamy sand, sandy loam and sandy clay loam. The aqueous NaCl solutions were introduced to soil in the doses of: 0; 0.05; 0.50; 5.00; 50.00 mmol · kg–1. Dehydrogenases activity was measured spectrophotometrically in 1, 3, 7, 14, 28, 56 and 112 day of incubation. The results are indicated in the graphs of ecological hazard zones (Domsch et al. 1983). The presence in soil of sodium chloride caused inhibition of dehydrogenases activity. The observed inhibition level of these enzymes was greatest in loamy sand and decreased with organic carbon and clay fraction ≤ 0.002 mm. Soil salinity with largest doses of NaCl (5.00 and 50.00 mmol · kg–1), in relation to ecological significance of soil contamination could turn into its degradation.
 • PozycjaOpen Access
  Wstępna ocena poziomu stężenia mineralnych związków azotu i fosforu w wodach powierzchniowych zlewni jeziora Świdwie
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Rawicki, Kacper; Siwek, Hanna; Zachodniopomorski Ośrodek Badawczy w Szczecinie. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
  An article presents results of six-month research (V–X 2012) of mineral nitrogen and phosphorus compounds on surface waters in Świdwie lake’s catchment area. In investigated water courses the concentration of nitrate nitrogen(V) classified water to I purity class and concentration of ammonium nitrogen classified most of these water-courses to II purity class. Whereas the concentration of the phosphate phosphorus(V) on the most of examined water- -courses exceeded II class limits for surface waters (especially on water courses running by built-up area). Positive influence of the Żurawie reservoir on the quality of waters flowing in to the Świdwie lake was noted. On the base of obtained results we concluded that Struga Żurawia and canal Bolkowo-Łęgi leading large amounts of phosphate phosphorus to Świdwie lake. It may cause to increased process of its eutrophication. However we did not found large amounts of investigated biogenic compounds in river Gunica which flows to Świdwie lake. On Świdwie lake outflow lower concentration of phosphorus(V) what is the evidence of phosphates cumulation in the lake.
 • PozycjaOpen Access
  Występowanie Calamagrostis epigejos L. (Roth) w zbiorowiskach roślinnych różnych biotopów
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Młynkowiak, Elżbieta; Malinowska, Katarzyna; Kutyna, Ignacy; Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zakład Fizjologii Roślin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  The aim of this study was to characterize the occurrence of Calamagrostis epigejos in communities in different biotopes (industrial waste clarifiers, sand and gravel pits, abandoned airports and military training grounds, urban areas, roadside, long-term fallow land, forest roads and parking lots near forests) in the western part of Western Pomerania and Lubin Upland (Gilów clarifier). This paper is based mainly on our publications containing data on the constancy (S) and cover coefficient (D) of this taxon in the Calamagrostietum epigeji community and in the phytocenoses of other assemblages. The analysis of the data shows that Calamagrostis epigejos creates clusters in areas transformed by man. Bushgrass reached the highest S and D in communities on sand and gravel pits and industrial areas. Phytocenoses in urban areas had lower constancy and cover coefficient, while the lowest levels were found in forest communities, fallow lands, and in the ruderal communities at abandoned airports and military training grounds.
 • PozycjaOpen Access
  Genotypic Differences between Tomato Cultivars Differing in Their Response to Salinity Stress
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Krupa-Małkiewicz, Marcelina; Franczak, Małgorzata; Grabiec, Marta; Smolik, Beata; Smolik, Miłosz; Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Biology, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Plant Physiology and Biochemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
  Celem pracy było określenie różnic genotypowych między trzema odmianami uprawnymi pomidora [Lycopersicon esculentum (Mill.)] – Zorza, Paw i Złoty Ożarowski, poddanych działaniu stresu solnego w warunkach laboratoryjnych. Tolerancję na zasolenie określono za pomocą testu szalkowego na płytkach Petriego, stosując trzy stężenia soli: 25 mM · dm–3 NaCl + 25 mM · dm–3 KCl, 25 mM · dm–3 NaCl + 50mM · dm–3 KCl oraz 50 mM · dm–3 NaCl. Kontrolę w doświadczeniu stanowiła woda sterylna. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów biometrycznych (zdolność kiełkowania, długość siewki i korzeni), badane genotypy podzielono na trzy klasy fenotypowe według ich cech morfologicznych. Siewki uznane za tolerancyjne przydzielono do pierwszej klasy fenotypowej, średniotolerancyjne do drugiej, a wrażliwe do klasy trzeciej. Różnice genotypowe pomiędzy badanymi obiektami określono, stosując technikę ISSR-PCR. Zaobserwowano różnice w długości amplifikowanych sekwencji miedzymikrosatelitarnych pomiędzy badanymi odmiana pomidora, jak i siewkami należącymi do różnych klas fenotypowych. Podobieństwo genetyczne między odmianą Paw i Złoty Ożarowski wynosiło 45,2%, a między odmianą Zorza i Paw – 54,8%.
 • PozycjaOpen Access
  Badania składu ilościowego i jakościowego grzybów zasiedlających nasiona rzepaku
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Janda, Katarzyna; Markowska-Szczupak, Agata; Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Zakład Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  The aim of study was estimated of qualitative and quantitative composition of fungi in rapeseed on RBA, YpSs, DG18 medium at 25, 37, 45ºC. Material was 18 samples of rapeseed. The most amount of fungi were isolated on RBA at 25ºC (28), next xerophilic species (23) on DG 18 at 25oC and mesophilic (19) and thermophilic species (8) on YpSs medium at 37º and 45ºC, respectively. The predominant species were Penicillium chrysogenum and Eurotium herbariorum. From rapeseed 162 strains belonging to 41 species were isolated. This study enriched rapeseed mycobiota about 25 species and genus of fungi in comparison to date from available literature.
 • PozycjaOpen Access
  Zależności pomiędzy wybranymi cechami jakościowymi nasion słonecznika a ich zasiedleniem przez grzyby
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Janda, Katarzyna; Markowska-Szczupak, Agata; Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Zakład Biotechnologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  There is lack of work in which correlation between chosen qualitative features of sunflower seeds and settled of the fungi colonies have been investigated. The study was aimed to evaluate selective qualitative characteristics of sunflower seeds, to determine the quantitative analysis of fungi including different media and temperature incubation and to specify the correlation between sunflower seed's qualitative characteristics and the number of colonies of fungi that inhabit them. Investigated material of sunflower seeds was 20 samples of seeds. The characteristics of seeds included calculation of thousand seed weights, volumetric weight, amount, pH of seeds, seeds moisture content, seeds water activity (aw), fat content, fat acidity, critical moisture of seeds and hull content. Number of fungi contaminating sunflower seeds were investigated with using different culture media (RBA, DG18, YpSs) and incubation temperatures (25ºC, 37ºC and 45ºC). The largest number of fungi colonies was isolated when DG18 medium was used at 25ºC. The negative correlations between volumetric weight and amount of fungi has been revealed. The negative statistically significant correlation between pH of seeds and amount of fungi isolated on YpSs at 37ºC was found. The positive, statistically significant correlations between amount of fungi colonies isolated on YpSs at, respectively 37ºC and 45ºC and water activity and humidity and fat acidity, has been revealed. Received correlations proved, that contamination seeds by fungi may cause decrease of volumetric weight and pH of seeds. This results demonstrated, that large colonies of fungi is directly related with count of impurities.
 • PozycjaOpen Access
  Wstępne badania nad wpływem odpadów z produkcji gazu koksowniczego na liczebność mikroorganizmów glebowych
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Hawrot-Paw, Małgorzata; Kotliński, Mirosław; Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Subject of research presented in this paper was to evaluate the effect of depositing waste from the production of coke oven gas in the soil microorganisms inhabiting it, especially those with potential properties for biodegradation of hydrocarbons present in the waste. The number of microorganisms was evaluated according to MPN method (Most Probable Number) using microtiter plates. In the samples of the analyzed soil material were detected microorganisms are active in the decomposition of aliphatic, aromatic and mixtures of hydrocarbons. Depending on the level of soil sampling (0–30 and 30–60 cm) the quantitative microbial diversity has been demonstrated. With increasing depths seen considerable increase in the number of microbial cells participating in the biological decomposition of polycyclic aromatic hydrocarbons, which are the main component of pollution.
 • PozycjaOpen Access
  Evaluation of Effectiveness of Municipal Wastewater Treatment in Comparison with the Classification of the Condition of Homogenous Surface Waters
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Gibczyńska, Marzena; Sobieralski, Ryszard; Mnich, Katarzyna; Gackowski, Marcin; Department of Organic and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Water and Sanitary Service Company Ltd., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard, Poland; Water and Sanitary Service Company Ltd., ul. 700-Lecia 14/2, 72-200 Nowogard, Poland; Department of Organic and Ecological Chemistry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
  Przedmiotem opracowania jest ocena stopnia oczyszczenia ścieków w komunalnej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie na podstawie wartości następujących parametrów chemicznych i fizykochemicznych: zawiesina, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), ogólna zawartość azotu i fosforu. Do analizy wybrane zostały parametry charakteryzujące zanieczyszczenie ścieków, które w największym stopniu wpływają na stan odbiornika, do którego odprowadzane są ścieki. W procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Nowogardzie redukcja zanieczyszczeń, określonych przez zawartość w ściekach zawiesiny, fosforu ogólnego, azotu ogólnego i wskaźników BZT i ChZT, była powyżej 90%. Przyjmując kryteria podane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych z 2011 roku średnia zawartość zawiesiny w ściekach oczyszczonych w 2012 roku umożliwia zakwalifikować je do wód klasy I. Wartość stosunku ChZT : N w 2011 i 2012 roku wskazują na stabilizację składu chemicznego analizowanych ścieków oraz odpowiednie warunki do prawidłowego przebiegu procesu denitryfikacji podczas ich oczyszczania. Powyższe wyniki stanowią podstawę do oceny dużej stabilności odnośnie pracy analizowanej oczyszczalni ścieków w Nowogardzie.
 • PozycjaOpen Access
  The Asymmetry of Selected Skeleton Elements in Red Fox (Vulpes Vulpes) and Racoon Dog (Nyctereutes procyonoides) Both Wild and Farmed
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Felska-Błaszczyk, Lidia; Baranowski, Piotr; Pęzińska-Kijak, Katarzyna; Nowak, Piotr; Stelter, Olga; Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Laboratory of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Science, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
  Celem badań było określenie wpływu pochodzenia i płci zwierząt na występowanie symetrii lub asymetrii wybranych elementów szkieletu kończyny piersiowej lisa pospolitego dzikiego i hodowlanego oraz jenota dzikiego i hodowlanego. Badania przeprowadzono na 20 osobnikach lisa pospolitego hodowlanego (10 samców i 10 samic) i 24 osobnikach lisa dzikiego (15 samców i 9 samic) oraz na 20 osobnikach jenota hodowlanego (10 samic i 10 samców) i 12 osobnikach jenota dzikiego (6 samic i 6 samców). Od wszystkich osobników wypreparowano elementy prawej i lewej kończyny obręczy piersiowej (cingulum membri thoracici) – łopatkę (scapula) oraz kościec części wolnej kończyny piersiowej reprezentowany przez kość ramienną (humerus), kość promieniową (radius) i kość łokciową (ulna). Kości zostały zmierzone za pomocą suwmiarki elektronicznej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że asymetria kości kończyny przedniej występuje sporadycznie i zasadniczo u zwierząt hodowlanych. Na wszystkie analizowane cechy metryczne wybranych kości miały wpływ badane źródła zmienności (pochodzenie zwierząt oraz płeć). W kości ramiennej lisów pospolitych stwierdzono asymetrię lewostronną, która występowała również w pozostałych elementach szkieletu. Przeprowadzone badania skłaniają do stwierdzenia, że utrzymanie zwierząt w warunkach hodowli stabulacyjnej może mieć wpływ na pojawianie się zjawiska asymetrii szkieletu w obręczy piersiowej.
 • PozycjaOpen Access
  Green Areas Structure of 20th C. Residential Areas in Szczecin
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Dusza, Elżbieta; Kiepas-Kokot, Anna; Kupiec, Michał; Łysko, Andrzej; Department of Environmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Environmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Environmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Environmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
  Na przestrzeni lat formowanie powierzchni na obszarach pełniących funkcję mieszkaniową ulegało różnym tendencjom, choć ich główna funkcja pozostawała niezmienna. Na przykładzie różnowiekowych osiedli mieszkaniowych można prześledzić, jak wraz z upływającym czasem zmieniała się struktura poszczególnych elementów, w tym zieleni osiedlowej, na obszarach zabudowy wielorodzinnej. W niniejszej pracy poddano analizie strukturę udziału składowych terenów wybranych osiedli mieszkaniowych lewobrzeżnej części Szczecina, szukając odpowiedzi na pytanie jak ewaluowały i jak funkcjonują obecnie osiedlowe tereny zieleni. Do analizy wybrano dziewięć osiedli mieszkaniowych z terenu lewobrzeżnej części Szczecina, kierując się w wyborze okresem ich powstania: w okresie międzywojennym XX wieku, w epoce „wielkiej płyty” – lata 70.–80. XX wieku oraz wybudowane po 2000 roku. W wybranych do badań obszarach przeanalizowano strukturę użytkowania przestrzeni oraz określono skład gatunkowy zieleni wysokiej. Największy udział terenów zieleni w wybranych do analizy osiedlach lewobrzeżnej części Szczecina stwierdzono w przypadku terenów najstarszych, pochodzących z początku XX wieku (ok. 50% udziału w ogólnej powierzchni terenu). Przedwojenne osiedla mieszkaniowe cechuje dojrzała struktura zieleni, z okazami cennymi pod względem przyrodniczym. Problemem jest brak infrastruktury komunikacyjnej i wypoczynkowej. Osiedla budowane w latach 70. charakteryzuje zróżnicowany udział terenów zieleni (30–50%). Osiedla „wielkiej płyty” charakteryzują się złym rozplanowaniem zieleni oraz przypadkowym i skromnym doborem gatunków. W przypadku osiedli najmłodszych zauważa się wyraźnie mniejszy udział terenów zieleni kosztem terenów przeznaczonych na potrzeby komunikacyjne. Nowoczesne osiedla są zazwyczaj odpowiednio zaprojektowane pod względem roślinności ozdobnej, jednak coraz częściej brak jest miejsca na zielone enklawy o charakterze rekreacyjnym
 • PozycjaOpen Access
  Shape Variability in the Skull of Long-tailed Chinchilla (Chinchilla laniger, Molina 1782) Part 1. Cranial Angles
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Baranowski, Piotr; Wróblewska, Magdalena; Pęzińska-Kijak, Katarzyna; Department of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Animal Anatomy, Faculty of Biotechnology and Animal Husbandry, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
  Celem badań było oszacowanie wielkości zmian wartości kątów czaszki szynszyli małej w okresie wzrostu i rozwoju oraz porównanie wartości ustalonych dla osobników dorosłych zwierząt hodowlanych z wynikami pomiarów czaszek zwierząt bytujących w warunkach naturalnych. Badaniami objęto czaszki hodowlanych 319 samców i samic szynszyli małej w sześciu okresach życia, obejmujących wiek od 1 do ponad 800 dni oraz 32 czaszki zwierząt dorosłych pochodzące z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Czaszki sfotografowano, na fotografiach wyznaczono 12 kątów wyprowadzonych z punktów stałych czaszki. Różnice między grupami oraz współzależności między cechami szacowano modułami z programu Statistica 9 v.Pl. W wyniku badań stwierdzono, że pomimo różnych warunków życia, okres około stuletniej hodowli nie wykreował nowego morfotypu dla tego gatunku gryzoni.