Adsorpcja fenolu w ciekłej fazie fluidalnej na adsorbentach polimerowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

adsorbenty, adsorpcja, fenol, kinetyka chemiczna, ścieki

Cytowanie

Kamińska, A. (2009) Adsorpcja fenolu w ciekłej fazie fluidalnej na adsorbentach polimerowych. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 133 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1410