Badanie metodami elektronowego rezonansu magnetycznego i stałoprądowej podatności magnetycznej układu FeVO4-Co3V2O8

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

podatność magnetyczna, elektronowy rezonans paramagnetyczny, wanadany

Cytowanie

Pilarska, M. (2018). Badanie metodami elektronowego rezonansu magnetycznego i stałoprądowej podatności magnetycznej układu FeVO4-Co3V2O8. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 126 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/460