Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Abstrakt

Celem pracy była analiza rocznego rytmu aktywności sekrecyjnej tarczycy u kóz w różnym wieku oraz ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na czas rozpoczęcia sezonowego anestrus u tego gatunku zwierząt. Doświadczenia prowadzono na 14 kozach rasy niemieckiej białej uszlachetnionej. Średnie stężenie tyroksyny w pierwszym roku było niższe niż w drugim roku życia (P<0,01), ale dynamika zmian stężeń T4 i FT4 wykazywała podobny profil z najwyższymi wartościami w okresie zimowo-wiosennym i najniższymi w okresie letnio-jesiennym. Wykazano związek między stężeniem tyroksyny a temperaturą powietrza, długością dnia świetlnego. U większości zwierząt sezon rozrodczy rozpoczynał się na przełomie września i października, a kończył się w marcu. Spośród stosowanych preparatów tyreostatycznych (Methimazole, Propylthiouracyl) skutecznym w indukowaniu hipotyreozy okazał się propyltiouracyl. Nie stwierdzono jednak by obniżenie wzrastającego stężenia tyroksyny we krwi obwodowej pod koniec sezonu rozrodczego wpływało na czas rozpoczęcia sezonowego anestrus u kóz.

Opis

Słowa kluczowe

koza (Capra hircus), rozród kóz

Cytowanie

Błaszczyk, B. (2011) Określenie rocznego rytmu zmian stężenia tyroksyny i ocena wpływu indukowanej hipotyreozy na przebieg sezonu rozrodczego u kóz (Capra hircus). Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 52 s. ISBN 978-83-7663-073-1 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1582