Asymetria wybranych cech zmienności ciągłej czaszki i szkieletu kończyn szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2015

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie "Inwestycja w wiedzę motorem rozwoju innowacyjności w regionie -III edycja"

Słowa kluczowe

anatomia weterynaryjna, Chinchilla laniger, Molina 1782, szynszyla mała

Cytowanie

Pęzińska-Kijak, K. (2105). Asymetria wybranych cech zmienności ciągłej czaszki i szkieletu kończyn szynszyli małej (Chinchilla laniger, Molina 1782). Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 57 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1349