Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

rzeczywistość wirtualna, obrazowanie trójwymiarowe, percepcja obrazów, grafika komputerowa

Cytowanie

Bazyluk, Bartosz (2017). Metody modelowania percepcji głębi oraz widzenia kierunkowego na potrzeby obrazowania komputerowego. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 155 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/455
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Informatyki