Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M=Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla

Ładowanie...
Miniatura

Data

2013

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

kataliza, katalizatory metaliczne, tlenek węgla

Cytowanie

Wróbel, R. J. (2013). Aktywność katalityczna układów M-tlenek ceru (M=Pt, Pd, Cu) w reakcji utleniania tlenku węgla. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 160 s. ISBN 978-83-7663-149-3 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1559