Preparatyka i badanie materiałów do powierzchni samooczyszczających się na bazie TiO2

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

aldehyd octowy, ditlenek tytanu, fotokataliza, oczyszczanie, powłoki fotokatalityczne, tlenek tytanu

Cytowanie

Woźniak, M. (2018). Preparatyka i badanie materiałów do powierzchni samooczyszczających się na bazie TiO2. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 176 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1086