Modelowanie odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej i zmiennotemperaturowej PTSA na wielowarstwowym złożu adsorbentów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

absorbenty, adsorbenty, adsorpcja, lotne związki organiczne

Cytowanie

Aleksandrzak, T. (2017). Modelowanie odzyskiwania lotnych związków organicznych w cyklicznym procesie adsorpcji zmiennociśnieniowej i zmiennotemperaturowej PTSA na wielowarstwowym złożu adsorbentów. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 140 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1098