Analiza możliwości wykorzystania związków selenu w ograniczeniu oddziaływania węglowodorów ropopochodnych na wybrane procesy oksydoredukcyjne w glebie

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

gleba, oksydoreduktazy, rekultywacja gleb, substancje ropopochodne, zanieczyszczenie gleb węglowodorami, związki selenu

Cytowanie

Stręk, M. (2018). Analiza możliwości wykorzystania związków selenu w ograniczeniu oddziaływania węglowodorów ropopochodnych na wybrane procesy oksydoredukcyjne w glebie. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 28+46 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/874