Fauna pasożytnicza sielawy Coregonus albula (Linnaeus, 1758) z wybranych jezior województwa zachodniopomorskiego

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

choroby ryb, Coregonus albula (Linnaeus, 1758), Gyrodactylus salaris, pasożyty, Proteocephalus exiguus, sielawa

Cytowanie

Linowska, A. (2018). Fauna pasożytnicza sielawy Coregonus albula (Linnaeus, 1758) z wybranych jezior województwa zachodniopomorskiego = Parasite fauna of vendance Coregonus albula (Linnaeus, 1758) from selected lakes of West Pomerania. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 200 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1058