Epoksydacja eteru diallilowego i allilowo-glicydolowego nadtlenkiem wodoru na katalizatorach tytanowo-silikatowych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

epoksydacja, eter, katalizatory tytanowe, nadtlenek wodoru

Cytowanie

Drewnowska, E. (2018). Epoksydacja eteru diallilowego i allilowo-glicydolowego nadtlenkiem wodoru na katalizatorach tytanowo-silikatowych = The epoxidation of diallyl ether and allyl-glycidyl ether with hydrogen peroxide over titnium-silicalite catalysts. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 227 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/916