Fungal contamination in poultry waste during the industrial processing

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The poultry industry produces large amounts of waste that include solid waste and waste water. Although, numerous studies have been conducted on microbial associates with various stages related to poultry and meat products processing. Only a few studies have been reported on fungal exists of poultry wastes. The aim of this study investigation of fungi associated with different poultry wastes. The sample of poultry wastes included feathers, slime, biological sludge and compost. The samples were taken at various times in peroid from 2015–2016 from different poultry slaughter houses. Isolation of fungi was performed by serial dilution and plating methods on Rose Bengal Agar (RBA), medium supplemented with antibiotic. Identification of fungi was carried out by microscopic and genetic analysis 18S ribosomal RNA gene. The number of fungi (cfu · g–1 d.m.) were isolated from chicken and goose feathers 103–104, from duck and turkey feathers even 106–107, compost 103–105, slime – 104 and biological sludge – 104–106. From the overall analysis, the dependence between the number of fungi and various type of samples and the season of taking the samples were found and type of poultry slaughter houses.
Przemysł drobiarski produkuje duże ilości odpadów, które obejmują odpady stałe i ścieki. Przeprowadzono liczne badania nad zanieczyszczeniem mikrobiologicznym w różnych etapach hodowli i przetwórstwa drobiu. Niewiele jest jednak doniesień dotyczących zanieczyszczeń mykologicznych w różnych etapach zagospodarowania odpadów z przemysłu drobiarskiego. Celem badań było analiza mykologiczna różnych odpadów drobiarskich, m.in. rodzajów piór po uboju, szlamu, osadu biologicznego i kompostu. Próbki pobierano w kilku terminach w latach 2015–2016. Izolację grzybów przeprowadzono metodą seryjnego rozcieńczania i posiewu na podłożu RBA, uzupełnionym antybiotykiem. Identyfikację grzybów przeprowadzono mikroskopowo i genetycznie (gen RNA z rybosomalnym genem 18S). Liczba grzybów (jtk · g–1 s.m.) wyizolowanych z piór kurcząt i gęsi wynosiła 103–104, z piór kaczych i indyczych – 106–107, z kompostu – 103–105, ze szlamu – 104, a z osadu biologicznego – 104–106. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono zależność między liczebnością grzybów z różnych materiałów odpadowych, pobranych w zmiennych warunkach, a miejscem ich pochodzenia.

Opis

Słowa kluczowe

fungi, poultry waste, grzyby, odpady drobiowe

Cytowanie

Sanaa Mahdi Oraibi S., Krystyna Cybulska K. (2017). Fungal contamination in poultry waste during the industrial processing. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 143–150. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.15