Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków

Ładowanie...
Miniatura

Data

2011

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Abstrakt

Materiał doświadczalny stanowiły jaja wylęgowe pochodzące od 3, 4 i 5 letniego stada niebieskoszyich strusi afrykańskich utrzymywanych na prywatnej fermie w Polsce. Celem badań była: ocena jakości jaj z uwzględnieniem ich składu morfologicznego i chemicznego w kolejnych sezonach reprodukcyjnych, ocena wskaźników wylęgowości w aspekcie wieku ptaków, a także określenie wpływu grubości i porowatości skorupy na przebieg lęgu. Wraz z wiekiem ptaków stwierdzono wydłużanie się okresu nieśności, co wpłynęło na zwiększenie liczby zniesionych jaj. Cechy fizyczne i skład morfologiczny jaj nie ulegały istotnym zmianom w kolejnych sezonach reprodukcyjnych. Wiek niosek wpłynął na skład chemiczny jaj. Jaja ptaków starszych charakteryzowały się większą zawartością białka ogólnego i popiołu zarówno w żółtku jak i białku oraz tłuszczu w żółtku. Zawartość cholesterolu całkowitego w żółtku nie zmieniała się istotnie w kolejnych sezonach nieśności, natomiast profil kwasów tłuszczowych ulegał istotnym zmianom. Korzystniejszy stosunek kwasów nienasyconych do nasyconych stwierdzono w lipidach żółtka jaj ptaków najmłodszych. W trakcie trzyletniego okresu badań zmienił się znacząco skład mineralny jaj: w żółtkach jaj wzrosło stężenie podstawowych makropierwiastków, przy zmniejszającym się udziale większości mikropierwiastków. Wraz z wiekiem strusi poprawie uległo zapłodnienie i wskaźniki wylęgowości oraz zmniejszył się odsetek piskląt, którym udzielono pomocy w czasie kłucia. Skorupy jaj z których pisklęta wykluły się samodzielnie cechowała większa porowatość aniżeli skorupy po zarodkach zmarłych i pisklętach, którym udzielono pomocy w czasie kłucia.

Opis

Słowa kluczowe

inkubacja jaj, jaja strusia, struś, struś afrykański (Struthio camelus)

Cytowanie

Majewska, D. (2011) Jakość jaj i wskaźniki wylęgowości strusi afrykańskich (Struthio camelus) w zależności od wieku ptaków. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 52 s. ISBN 978-83-7663-085-4 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1569