Wpływ ścieków pogalwanicznych na efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu

Ładowanie...
Miniatura

Data

2007

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Celem niniejszej pracy była analiza zmienności koncentracji metali ciężkich (Cu, Ni, Cd, Pb, Zn, Cr, Hg) w ściekach surowych (dopływających), osadzie czynnym oraz ściekach oczyszczonych pobieranych z terenu Komunalnej mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Reczu. Dokonano także oceny poziomu akumulacji metali ciężkich w odwodnionych i ustabilizowanych osadach ściekowych wcześniej zdeponowanych i aktualnie powstających na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Reczu oraz przedstawiono możliwości ich zagospodarowania. Podjęto także próbę obniżenia ponadnormatywnych zawartości metali ciężkich w nagromadzonych osadach ściekowych na drodze ich kompostowania z dodatkiem materiałów strukturotwórczych (odpadów organicznych) oraz oceniono właściwości uzyskanych kompostów i możliwości ich przyrodniczego wykorzystania

Opis

Słowa kluczowe

kompostowanie, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, metale ciężkie, osady ściekowe, Recz (miasto), substancje toksyczne, ścieki komunalne, ścieki surowe

Cytowanie

Dusza-Zwolińska, E. (2007). Wpływ ścieków pogalwanicznych na efektywność procesu oczyszczania w komunalnej oczyszczalni ścieków w Reczu. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 111 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/612