Funkcjonowanie siedlisk z roślinnością nakredową w określonych warunkach troficznych oraz kierunki przemian w wybranych kompleksach jeziorno-torfowych Polski północno-zachodniej

Ładowanie...
Miniatura

Data

2012

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latch 2010 - 2013 jako projekt badawczy N N303 399638

Słowa kluczowe

ekohydrologia, gytiowisko, rośliny torfowisk, torfowiska nakredowe, zbiorowiska roślinne

Cytowanie

Waloch, P. (2012) Funkcjonowanie siedlisk z roślinnością nakredową w określonych warunkach troficznych oraz kierunki przemian w wybranych kompleksach jeziorno-torfowych Polski północno-zachodniej. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 155, [16] , [20] s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1425