Dependencies between PIT-1 gene polymorphism and production progress in polish holstein-friesian black-and-white cows

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of this study was to analyse the dependence between PIT-1 gene polymorphism in exon 6 of bovine chromosome 1 (c.1178G>A) and the level of production progress in Polish Holstein-Friesian Black-and-White cows. The greatest annual production progress and cumulative progress for the yield of milk and milk fat was found for the AA homozygotes. For the yield of milk protein more advantageous values of calculated parameters were recorded for the GG homozygotes.
Celem badań była analiza zależności pomiędzy polimorfizmem genu PIT-1 w obrębie 6 eksonu pierwszego bydlęcego chromosomu (c.1178G>A) a wielkością postępu produkcyjnego u krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Stwierdzono, że największym rocznym postępem produkcyjnym i postępem kumulowanym w wydajności mleka i tłuszczu charakteryzowały się homozygoty AA. W przypadku wydajności białka w mleku korzystniejszymi wartościami obliczonych parametrów odznaczały się homozygoty GG.

Opis

Słowa kluczowe

cattle, polymorphism, PIT-1, production progress, bydło, polimorfizm, PIT-1, postęp produkcyjny

Cytowanie

Pytlewski J., Antkowiak I. R., Daniel Stanisławski D., Czerniawska-Piątkowska E. (2017). Dependencies between PIT-1 gene polymorphism and production progress in polish holstein-friesian black-and-white cows. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 159–170. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.17