Badanie rozkładu benzo[a]pirenu na powierzchni farb fotokatalitycznych

Ładowanie...
Miniatura

Data

2017

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

benzopiren, farby, fotokataliza, powietrze

Cytowanie

Homa, P. M. (2017). Badanie rozkładu benzo[a]pirenu na powierzchni farb fotokatalitycznych. Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 110 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1335