Wpływ dodatku laktozy do preparatu mlekozastępczego na profile białkowe osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt

Ładowanie...
Miniatura

Data

2014

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Abstrakt

Podstawowym założeniem prowadzonych badań było sprawdzenie, czy metody proteomiczne można zastosować w diagnostyce zaburzeń wodno-elektrolitowych podczas chowu nowonarodzonych cieląt. Wykazano, że dodatek laktozy w ilości 1g∙kg-1 masy ciała wraz z preparatem mlekozastępczym u tygodniowych cieląt: zmniejsza ekspresję białek osocza krwi biorących udział w procesach wrodzonej odporności immunologicznej oraz zaangażowanych w odpowiedź ostrej fazy, a także wpływa na zmianę ekspresji białek działających ochronnie i przeciwzapalnie; zmniejsza ekspresję białek zaangażowanych w utrzymanie hemostazy organizmu; zwiększa ekspresję białek moczu będących wskaźnikami sprawności kanalików nerkowych. Wykorzystane, w prezentowanych badaniach, metody proteomiczne, umożliwiły dokładniejsze poznanie przebiegu procesów metabolicznych oraz ocenę zmian procesów fizjologicznych zachodzących u noworodków cieląt poddanych działaniu diety z dodatkiem laktozy. Wyniki proponowanych badań mogą stanowić wsparcie diagnostyczne i prognostyczne, w profilaktyce i/lub prewencji zootechniczno-weterynaryjnej. Wyniki prezentowanej pracy dostarczają nowych informacji na temat fizjologii nowonarodzonych cieląt w okresie zaburzonej równowagi wodno-elektrolitowej wywołanej nadmierną podażą laktozy, co może być dobrą podstawą do diagnostyki tego stanu. Utworzenie mapy białkowej osocza krwi i moczu cieląt oraz wykazane zmiany wybranych parametrów biochemicznych (ANP, ALDO, AVP, Na+, K+, Cl-, Zn+2, Cu+2, Fe+2, Pj, Mg+2, Ca+2, białko całkowite, albumina, glukoza, mocznik, kreatynina) u tygodniowych cieląt po krótkotrwałym podawaniu laktozy do preparatu mlekozastępczego mogą posłużyć celom referencyjnym.

Opis

Słowa kluczowe

cielęta, krew, mocz, żywienie cieląt, żywność dla zwierząt

Cytowanie

Dratwa-Chałupnik, A. (2014) Wpływ dodatku laktozy do preparatu mlekozastępczego na profile białkowe osocza krwi i moczu oraz nerkowe mechanizmy regulacji bilansu wodno-elektrolitowego u cieląt. Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 78 s. ISBN 978-83-7663-185-1 https://hdl.handle.net/20.500.12539/1546