Adsorpcja lotnych związków organicznych z fazy gazowej na wybranych typach zeolitów

Ładowanie...
Miniatura

Data

2009

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstrakt

Opis

Słowa kluczowe

absorbenty, adsorbenty, adsorpcja, lotne związki organiczne, reakcje chemiczne, zeolity

Cytowanie

Wilczyńska, B. (2009). Adsorpcja lotnych związków organicznych z fazy gazowej na wybranych typach zeolitów. Szczecin: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 131 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1427