Recent Submissions

 • Wstępne badania nad zmianami warunków termicznych w krajobrazach podmiejskim i rolniczym 

  Michalska, Bożena; Mąkosza, Agnieszka; Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The study includes the analysis of hourly results of automatic measurements of air temperature measured at the level of 200 cm above the ground according to the real state time within the period from 1 December 2008 to ...
 • Zbiorowiska roślinne na obszarze zreklutywowanego wyrobiska Szczecin-Żydowce 

  Kutyna, Ignacy; Czerwiński, Zbigniew; Młynkowiak, Elżbieta (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  A post-extraction gravel pit was subjected to technical reclamation where by the pit was filled with fly ash and covered by a 37–150 cm thick soil layer. Subsequently, biological remediation was applied: the area was ...
 • Porównanie metod przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych wg AOAC oraz metodą bezpośrednią przy oznaczaniu składu kwasów tłuszczowych tkanki mięsnej ryb 

  Domiszewski, Zdzisław; Bienkiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  Analysis of the composition of lipids is done by separating fatty acids (FA), most often through gas chromatography, after converting FA into their volatile derivatives: fatty acid methyl esters (FAME). The aim of the ...
 • Dwutlenek siarki w krajowych i importowanych napojach alkoholowych 

  Buczek, Anna; Jankowska, Jowita; Jarosz, Dorota; Kalata, Anna; Ociepa, Andrzej; Protasowicki, Mikołaj; Staszewska, Hanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  In period 2001–2006, the content of sulphur dioxide was determined in 90 assortments of wine and beer bought randomly at retail shops and wholesale outlets in Szczecin and West Pomeranian Province, Poland. Sulphur dioxide ...
 • Właściwości żywieniowe nasion szarłatu (Amarantus cruentus) 

  Biel, Wioletta; Jaskowska, Izabela (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The nutritional value of the amaranthus seeds (Amaranthus cruentus L.) Aztek cv. was studied. Seeds contained about 17% protein, 8% fat, 3.5% ash and 6.5% crude fibre. The concentration of essential amino acids in crude ...