Collections in this community

Recent Submissions

 • Wstępne badania nad zmianami warunków termicznych w krajobrazach podmiejskim i rolniczym 

  Michalska, Bożena; Mąkosza, Agnieszka; Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The study includes the analysis of hourly results of automatic measurements of air temperature measured at the level of 200 cm above the ground according to the real state time within the period from 1 December 2008 to ...
 • Zbiorowiska roślinne na obszarze zreklutywowanego wyrobiska Szczecin-Żydowce 

  Kutyna, Ignacy; Czerwiński, Zbigniew; Młynkowiak, Elżbieta (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  A post-extraction gravel pit was subjected to technical reclamation where by the pit was filled with fly ash and covered by a 37–150 cm thick soil layer. Subsequently, biological remediation was applied: the area was ...
 • Porównanie metod przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych wg AOAC oraz metodą bezpośrednią przy oznaczaniu składu kwasów tłuszczowych tkanki mięsnej ryb 

  Domiszewski, Zdzisław; Bienkiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  Analysis of the composition of lipids is done by separating fatty acids (FA), most often through gas chromatography, after converting FA into their volatile derivatives: fatty acid methyl esters (FAME). The aim of the ...
 • Dwutlenek siarki w krajowych i importowanych napojach alkoholowych 

  Buczek, Anna; Jankowska, Jowita; Jarosz, Dorota; Kalata, Anna; Ociepa, Andrzej; Protasowicki, Mikołaj; Staszewska, Hanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  In period 2001–2006, the content of sulphur dioxide was determined in 90 assortments of wine and beer bought randomly at retail shops and wholesale outlets in Szczecin and West Pomeranian Province, Poland. Sulphur dioxide ...
 • Właściwości żywieniowe nasion szarłatu (Amarantus cruentus) 

  Biel, Wioletta; Jaskowska, Izabela (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The nutritional value of the amaranthus seeds (Amaranthus cruentus L.) Aztek cv. was studied. Seeds contained about 17% protein, 8% fat, 3.5% ash and 6.5% crude fibre. The concentration of essential amino acids in crude ...
 • Dobowa zmienność temperatury w profilu gleby porośniętej w stacji meteorologicznej w Ostoi 

  Michalska, Bożena; Nidzgorska-Lencewicz, Jadwiga (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The material used in the study is based on the results of the measurements of soil temperature carried out from 1 December 2008 to 30 November 2009 in the Ostoja meteorological station located in the suburbs of Szczecin. ...
 • Ocena warunków biotermicznych w Polsce środkowozachodniej na podstawie temperatury odczuwalnej (STI) 

  Mąkosza, Agnieszka; Michalska, Bożena (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  In studies of the bio-thermal conditions, index of sensitive temperature STI (Subjective Temperature Index) was applied. It was based on the analysis of human heat balance – Menex 2005 model (from 12 UTC values of ...
 • Struktura geograficzno-historyczna flory oraz jej stopień synantropizacji w fitocenozach leśnych przylegających do parkingów oraz występujących w ich obrębie 

  Kutyna, Ignacy; Malinowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  Changes in the flora of natural forest communities forming in the areas between the forest and a roadside car park or the forest and a forest car park and in the phytocenoses of car parks were determined by enumerating ...
 • Fitocenozy leśne występujące na parkingach przydrożnych i w ich sąsiedztwie w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej 

  Kutyna, Ignacy; Juchniewicz, Iwona; Malinowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The description of the forest phytocenoses was based on 69 phytosociological records taken in the areas of coniferous habitats and forest habitats. They were taken deep in the forest situated about 80 to 100 m from the ...
 • Influence of chemical mutagens on morphological traits in kalanchoe (Kalanchoe hybrida) 

  Krupa-Małkiewicz, Marcelina (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  W pracy określono zmiany fenotypowe i genotypowe u kalanchoe (Kalanchoe hybryda), wywołane azydkiem sodu (AS), siarczanem etylowo-metylowym (EMS), siarczanem metylowo-metylowym (MMS) i siarczanem dietylowym (DES), w ...
 • Wpływ kadmu na kinetykę wzrostu roślin owsa 

  Gregorczyk, Andrzej; Gawska, Agnieszka; Stolarska, Anna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The goal of the study was the assessment of the elongation growth of the naked oat var. 'Akt' to the contents of the toxic dosage of cadmium. Cadmium in toxically doses 20 and 100 mg per 1 kg of the soil and the control ...
 • Wpływ odłogowania na wybrane właściwości gleb piaszczystych 

  Tomaszewicz, Tomasz; Chudecka, Justyna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The authors investigated the humus horizon (0–20 cm) of rusty soils in period of agriculture use (winter barley crop) and after 8–10 years since its use abandonment. Those soils had texture of heavy loamy sands. The ...
 • Wpływ mrożenia na proces dojrzewania odgłowionego i patroszenia śledzia bałtyckiego solonego metodą zalewową 

  Tokarczyk, Grzegorz; Kołakowski, Edward; Bednarczyk, Bożena; Szymczak, Mariusz; Przybylska, Sylwia; Waliłko, Anna; Lament, Katarzyna; Krzywiński, Tomasz; Bienkiewicz, Grzegorz (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  Ripening of fresh and frozen/thawed headed and gutted Baltic herring salted in 12% NaCl solution (brine) with or without the addition of 0.7% acetic acid was compared. Samples for assays were taken after 2, 3, 4, 5, 7, ...
 • Ocena zawartości metali ciężkich oraz cech jakościowych ziarna pszenicy 

  Stolarska, Anna; Gregorczyk, Andrzej; Przybulewska, Krystyna; Podlasińska, Joanna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The degree of heavy metal contamination and effect of storage time of wheat grain on quality traits of milling, used for five type of flour production. The content and weakening of gluten and falling number was estimated. ...
 • Ocena stanu zachowania wybranych populacji goryczki krzyżowej (Gentiana cruciata) na Pomorzu Zachodnim 

  Piotrowska, Julia (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  Gentiana cruciata is a protected species which appears relatively rarely in xerotermic communities. The research on the population of this species was carried out in 2006. Number of specimens, density and spatial structure ...
 • Wybrane właściwości chemiczne powierzchniowej warstwy gruntów przydrożnych w okresie wiosny i jesieni 

  Chudecka, Justyna; Tomaszewicz, Tomasz; Pacewicz, Krzysztof; Wróbel, Mariola (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  Authors analyzed a chosen chemical properties of roadside grounds localized among forest and field areas. Ice-removing chemicals using on road surfaces in winter had the dominant influence on chemizm of roadside grounds ...
 • Skład chemiczny i jakość białka ziarna owsa brązowo- i żółtoplewkowego 

  Biel, Wioletta; Szołkowska, Aleksandra; Bobko, Kazimierz; Jaskowska, Izabela (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The aim of this study was compare the content of chemical composition and nutritive value in the grains of four new brown hull oats strains (CHD 2875, CHD 3076, CHD 3047, CHD 2909) and in the grians of two cultivars ...
 • Zróżnicowanie flory naczyniowej Doliny Strumienia Stróżewskiego w mezoregionie Równiny Pyrzycko-Stragardzkiej 

  Bacieczko, Wanda; Klera, Magdalena; Kochanek-Felusiak, Agnieszka (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  This paper presents the diversity of vascular flora resulting on varying habitat conditions and its correlation to different forms of anthropopressure in Stróżewska Stream valley (Pyrzyce Basin). The research was conducted ...
 • Wpływ następczy międzyplonów na plonowanie pszenżyta ozimego 

  Płaza, Anna; Soszyński, Jarosław (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The paper presents the results of researches carried out over 2001–2005 which aimed at describing the sequent impact of undersown crops which were plowed down in autumn, stubble catch crops plowed down in autumn and left ...
 • Działanie następcze wsiewek międzyplonowych i słomy jęczmienia jarego na plonowanie i elementy struktury plonu pszenżyta ozimego 

  Płaza, Anna; Ceglarek, Feliks; Królikowska, Milena Anna; Próchnicka, Małgorzata (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010)
  The paper presents the results of researches carried out over 2002–2006 which aimed at describing the influence of the follow-up action of undersown crops and spring barley straw on yielding and structure of yield of ...

View more