Recent Submissions

  • Nanobioinżynieria w praktyce. Wybrane zagadnienia 

    Augustyniak, Adrian; Ciecholewska-Juśko, Daria; Dratwa-Chałupnik, Alicja; Drozd, Radosław; Fijałkowski, Karol; Grzesiak, Agata; Herosimczyk, Agnieszka; Ignaczak, Wojciech; Jędrzejczak-Silicka, Magdalena; Kołodziej-Skalska, Anita; Lepczyński, Adam; Michałek, Katarzyna; Mijowska, Ewa; Nawrotek, Paweł; Oberska, Patrycja; Ożgo, Małgorzata; Sobolewski, Piotr; Stachurska, Xymena; Szymańska, Magdalena; Wenelska, Karolina; Żywicka, Anna (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2021)
    Nanobioinżynieria to obszar badawczy o charakterze interdyscyplinarnym, leżący na styku biotechnologii i nanotechnologii, wykorzystujący nowoczesne technologie, urządzenia i aparaturę badawczą oraz metody biologii i chemii ...