Nanobioinżynieria w praktyce. Wybrane zagadnienia

Abstrakt

Nanobioinżynieria to obszar badawczy o charakterze interdyscyplinarnym, leżący na styku biotechnologii i nanotechnologii, wykorzystujący nowoczesne technologie, urządzenia i aparaturę badawczą oraz metody biologii i chemii doświadczalnej, a ponadto praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu fizyki, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, wirusologii, biologii komórki, genetyki molekularnej, inżynierii genetycznej, proteomiki, kultur in vitro i informatyki, jak również pracę eksperymentalną z użyciem materiału biologicznego w ujęciu nanotechnologicznym, która umożliwia tworzenie nowych rozwiązań technologicznych i przemysłowych. Niniejsze opracowanie przeznaczone jest głównie dla studentów kierunków biotechnologia oraz inżynieria materiałów i nanomateriałów realizujących specjalistyczne zajęcia praktyczne z zakresu nanobioinżynierii.

Opis

Słowa kluczowe

biotechnologia, biozgodność, nanobiomateriał, nanomateriał, nanotechnologia

Cytowanie

Nawrotek, P.,(2021) Nanobioinżynieria w praktyce. Wybrane zagadnienia, Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 190 s.