Show simple item record

dc.contributor.authorWrońska, Ilona
dc.contributor.authorCybulska, Krystyna
dc.date.accessioned2022-04-01T00:36:58Z
dc.date.available2022-04-01T00:36:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationWrońska I., Cybulska K. (2017). Metabolic potential of bacteria strains isolated from poultry industry waste. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 338(44)4, 241–246. doi 10.21005/AAPZ2017.44.4.24pl_PL
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12539/1326
dc.description.abstractMicrobial composition of poultry industry wastes was very diverse. They are inhabited by microorganisms that use organic substance to their growth. An appropriate composition of microorganisms is very important in the organic matter decomposition rate. Therefore, microorganisms that contribute to decomposition of several compounds are quite desired. The study dealt with the evaluation of metabolic activity of bacterial strains towards lipids, protein, and starch. The strains were isolated from the poultry waste environment. Metabolic potential of bacterial strains was determined based on the activity index and taking into account the hydrolysis zone diameter and colony diameter. Bacterial strains to a different degree decomposed the organic compounds. Their metabolic activity and direction towards substrates depended on the type of isolated bacterial strains.en
dc.description.abstractad mikrobiologiczny odpadów przemysłu drobiarskiego jest bardzo zróżnicowany. Zasiedlają je drobnoustroje, które do swojego wzrostu wykorzystują zawarte w nich substancje organiczne. Duże znaczenie w szybkości rozkładu materii organicznej ma odpowiedni skład mikroorganizmów. W związku z tym bardzo pożądane są drobnoustroje, które jednocześnie działają na rozkład kilku związków. W badaniu określono aktywność metaboliczną szczepów bakteryjnych względem lipidów, białka oraz skrobi. Szczepy zostały wyizolowane ze środowiska odpadów podrobiarskich. Potencjał metaboliczny szczepów bakteryjnych określono na podstawie indeksu aktywności, uwzględniając średnicę strefy hydrolizy i średnicę kolonii. Szczepy bakteryjne w różnym stopniu rozkładały związki organiczne. Ich aktywność metaboliczna oraz ukierunkowanie na substraty były zależne od rodzaju wyizolowanych szczepów bakteryjnych.pl
dc.language.isoenen
dc.publisherWydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczeciniepl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/*
dc.subjectenzymatic activityen
dc.subjectbacteriaen
dc.subjectorganic compoundsen
dc.subjectpoultry wasteen
dc.subjectaktywność enzymatycznapl_PL
dc.subjectbakteriepl_PL
dc.subjectzwiązki organicznepl_PL
dc.subjectodpady drobiarskiepl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Zootechnika i rybactwopl_PL
dc.subject.otherDyscyplina::Nauki rolnicze::Rolnictwo i ogrodnictwopl_PL
dc.titleMetabolic potential of bacteria strains isolated from poultry industry wasteen
dc.title.alternativePotencjał metaboliczny szczepów bakteryjnych pozyskanych z odpadów przemysłu drobiarskiegopl_PL
dc.typeArticleen
dc.identifier.doi10.21005/AAPZ2017.44.4.24
dc.contributor.organizationDepartment of Chemistry, Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.contributor.organizationDepartment of Chemistry, Microbiology and Environmental Biotechnology, West Pomeranian University of Technology, Szczecinpl_PL
dc.identifier.eissn2300-5378pl_PL
dc.page.number241-246pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska