Wydanie 315(32) 2014

Przeglądaj

Ostatnie zgłoszenia

Teraz wyświetlane 1 - 7 z 7
 • PozycjaOpen Access
  Effectiveness of Using Activity Tags in Manegement of High Producing Dairy Herd
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Wójcik, Piotr; Rudziński, Jerzy; Department of Animal Genetics and Breeding, Balice, Poland; FQS Poland Sp. z o.o., Kraków, Poland
  W badaniach wykorzystano dwie grupy krów (jałówki oraz krowy) rasy HF, którym zamocowano pedometry typu AfiAct oraz Gyuho na 65 dni. Analizowano aktywność dobową i miesięczną krów, uwzględniając wiek, laktację, wielkość produkcji mleka, fazę laktacji oraz termin wystąpienia rui. Określono efektywność wykorzystania obu modeli pedometrów w wykrywaniu rui u krów i jałówek. Stwierdzono duże zróżnicowanie w dobowej aktywności, w zależności od badanych czynników oraz wysoką skuteczność urządzeń w wykrywaniu rui u krów (93–95%) i jałówek (89%). Stwierdzono, że najczęściej odpoczywają krowy w II laktacji; najdłuższy czas odpoczynku charakteryzuje krowy do 100 dni laktacji, natomiast najwięcej czasu na odpoczynek w ciągu doby potrzebują krowy o wydajności dziennej powyżej 40 kg
 • PozycjaOpen Access
  The Content of Selected Macroelements and Mictoelements in Acid Tvorogs with a Different Fat Content
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Siemianowski, Krzysztof; Tońska, Elżbieta; Szpendowski, Jerzy; Chair of Dairy Science and Quality Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Chair of Commodity Science and Food Analysis, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland; Chair of Dairy Science and Quality Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
  Przeprowadzono analizę zawartości wybranych makroelementów i mikroelementów w twarogu kwasowym o różnej zawartości tłuszczu. Materiał badawczy stanowił twaróg kwasowy chudy (0% tłuszczu), półtłusty (4% tłuszczu) i tłusty (8% tłuszczu), pochodzący od jednego producenta. W badanym twarogu oznaczono zwartość suchej masy oraz popiołu całkowitego. Próbki twarogu poddano mineralizacji na mokro, a następnie oznaczano w nich zawartość wybranych makroelementów (P, Ca, Mg, K, Na) i mikroelementów (Zn, Fe, Cu, Mn). Zawartość Ca, Mg, Zn, Fe, Cu i Mn oznaczono techniką płomieniowej spektrometrii absorpcji atomowej (płomień acetylen – powietrze). K i Na oznaczano techniką emisyjną (płomień acetylen – powietrze). Do oznaczenia zawartości P zastosowano metodę kolorymetryczną. Badany twaróg kwasowy chudy, półtłusty i tłusty różnił się istotnie pod względem zawartości suchej masy. Twaróg kwasowy chudy charakteryzował się istotnie większą zawartością popiołu całkowitego niż twaróg kwasowy półtłusty i tłusty. W przeprowadzonych badaniach wykazano istotne różnice między badanym twarogiem kwasowym w zawartości P, Ca, K, Na, Zn, Fe, Cu i Mn, nie wykazano natomiast istotnych różnic w przypadku zawartości Mg. Bez względu na zawartość tłuszczu w badanym twarogu kwasowym w największych ilościach spośród oznaczonych makroelementów (około lub powyżej 100 mg · 100 g–1 produktu) występował: fosfor, potas i wapń, natomiast spośród mikroelementów (w ilości powyżej 600 μg · 100 g–1 produktu) – cynk.
 • PozycjaOpen Access
  The Site of Western Ragweed (Ambrosia psilostachya dc.) in the Western Part of Szczecin Lowland
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Kutyna, Ignacy; Młynkowiak, Elżbieta; Leśnik, Tadeusz; Department of Ecology, Envinronmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Ecology, Envinronmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland; Department of Ecology, Envinronmental Protection and Development, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
  Ambrozja zachodnia (Ambrosia psilostachya DC.) jest gatunkiem inwazyjnym notowanym w Polsce na nielicznych stanowiskach. W zachodniej części Niziny Szczecińskiej jest to 3 stanowisko. Zbiorowisko z ambrozją zachodnią występuje na poboczu dwupasmowej drogi Berlin–Szczecin–Chociwel na glebie wytworzonej z piasków (słabogliniastego i gliniastego lekkiego) przesuszonych, nieco zasolonych, o odczynie obojętnym, z niewielką zawartością próchnicy i CaCO3 (od 3 do 5%). Na podstawie 9 zdjęć fitosocjologicznych fitocenozy z obecnością tego gatunku zaliczono do zespołu Diantho-Armerietum elongatae z wyraźną tendencją nawiązującą do zbiorowiska z rzędu Arrhenatheretalia, z racji znacznego udziału w nim gatunków zbiorowisk seminaturalnych – Festuca rubra (S = V, D = 3000) i Arrhenatherum elatius (S = IV, D = 750). Ambrozja zachodnia jest stałym składnikiem fitocenoz (S = V), osiągając w nich znaczne pokrycie (D = 3139).
 • PozycjaOpen Access
  Season-dependent Characteristics of Insemination Boar Ejaculates
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Koprianiuk, Anna; Kondracki, Stanisław; Wysokińska, Anna; Iwanina, Maria; Serwa, Dorota; Department of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland; Department of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland; Department of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland; Department of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland; Department of Animal Reproduction and Hygiene, University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
  Badania przeprowadzono na ponad 8 tysiącach ejakulatów pobranych od 112 knurów. Badaniami objęto wszystkie ejakulaty pobrane i zakwalifikowane do inseminacji w czteroletnim okresie działania jednej ze stacji unasienniania loch. Nasienie od knurów pobierano dwa razy w tygodniu, metodą manualną, rano po pierwszym karmieniu. Pobrane ejakulaty poddano ocenie według metodyki stosowanej w polskich stacjach unasienniania loch. Zebrane dane podzielono na 12 podgrup obejmujących ejakulaty pobierane w poszczególnych miesiącach roku. Wykazano, że cechy ejakulatów knurów inseminacyjnych zależą od pory roku pobrania. Ejakulaty pozyskiwane w okresie jesienno-zimowym cechują się dużą objętością i zawierają najwięcej plemników o ruchu postępowym. Ejakulaty te cechują się także relatywnie dużą ruchliwością plemników. Ma to związek z dużą liczbą dawek inseminacyjnych wytwarzanych z ejakulatów pobieranych w tym okresie. Ejakulaty pobierane w okresie lata (czerwiec–sierpień) zawierają mniej plemników wykazujących prawidłowy ruch. Uzyskuje się z nich o około 3 dawki inseminacyjne mniej niż z ejakulatów pobieranych w okresie zimowym.
 • PozycjaOpen Access
  Etiology, Symptoms and Treatment of Uterine Torsion in Domestic Animals
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Kacprzak, Kamil J.; Jurka, Piotr; Max, Andrzej; Czerniawska-Piątkowska, Ewa; Bartyzel, Bartłomiej J.; Department of Small Animal Diseases with Clinic, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland; Department of Small Animal Diseases with Clinic, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland; Department of Small Animal Diseases with Clinic, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland; Department of Ruminant Science, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland; Department of Morphological Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
  Skręt macicy to schorzenie występujące u prawie wszystkich zwierząt domowych dość rzadko, z wyjątkiem bydła. Problem ten występuje najczęściej w drugiej połowie ciąży lub w trakcie porodu jako przyczyna niestosunku porodowego. Opisywany jest jako skręcenie się narządu prostopadłe do jego osi długiej. Nie wyjaśniono w wystarczający sposób etiologii tej choroby, wydaje się jednak, iż czynnikiem ryzyka predysponującym do skrętu jest niestabilność ciężarnej macicy. Zewnętrzne objawy kliniczne nie są specyficzne. Diagnozy problemu dokonuje się poprzez badanie przez pochwę, badanie rektalne oraz metodami obrazowania jamy brzusznej. U zwierząt gospodarskich leczenie ukierunkowane jest na pozostawienie funkcjonującej macicy, w związku z czym postępowanie chirurgiczne nie jest techniką z wyboru. Wykorzystuje się takie metody, jak ręczne odkręcanie narządu przez pochwę, użycie drążka odkręcającego oraz przetaczanie zwierzęcia przez jego oś długą. Jeżeli przedstawione sposoby okażą się nieskuteczne, wykonywany jest zabieg operacyjny. U psów i kotów postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Do niedawna preferowanym postępowaniem u małych zwierząt był zabieg usunięcia macicy wraz z jajnikami, co uniemożliwiało dalszy rozród tych zwierząt. Obecnie stosuje się również nową technikę – jednostronne usunięcie jajnika i rogu macicy.
 • PozycjaOpen Access
  Accumulation of Organochlorine Pesticides in Vegetation around of Places of Their Storage
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Ivankiv, Maryana; Vovk, Stakh; Marcynovsky, Vitaliy; Department of Animal Sciences and Biotechnology, Lviv National Agrarian University, Ukraine; Department of Animal Sciences and Biotechnology, Lviv National Agrarian University, Ukraine; Department of Biology, Rivne State Humanitarian University, Ukraine
  Artykuł dotyczy problemu zanieczyszczenia ekosystemu pestycydami i remediacji zanieczyszczonych gleb. Przestawiono wstępne wyniki badań akumulacji pestycydów chloroorganicznych, takich jak DDT i jego metabolitów (DDE, DDD), HCH i jego izomerów – alfa, beta i gamma w roślinności z terenów przyległych do magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin w miejscowości Viazova i miejscowości Hlynsko w dzielnicy Zowkiwskyj w Obwodzie Lwowskim.
 • PozycjaOpen Access
  Response of Scarlet Sage and Common Sunflower Plants to Salinity Caused by Sodium Salts
  (Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2014) Breś, Włodzimierz; Kupska, Agnieszka; Trelka, Tomasz; Department of Plant Nutrition, Poznań University of Life Sciences, Poland; Department of Plant Nutrition, Poznań University of Life Sciences, Poland; Department of Plant Nutrition, Poznań University of Life Sciences, Poland
  Zbadano reakcje wybranych roślin ozdobnych na podwyższoną zawartość sodu w podłożu. Do badań wykorzystano dwa gatunki roślin ozdobnych – szałwię błyszczącą (Salvia splendens Buc’hoz x Etl.) ‘Scarlet Piccolo’ oraz słonecznika zwyczajnego Helianthus annuus L. ‘Teddy Bear’. Rośliny uprawiano w zwapnowanym torfie wysokim wzbogaconym makro- i mikroskładnikami. Zróżnicowanie zawartości sodu uzyskano, stosując dwie sole sodu (NaCl i Na2SO4) w dawkach odpowiadających po przeliczeniu 0–500 mg Na ⋅ dm–3. Zmiany właściwości chemicznych podłoża spowodowały zaburzenia gospodarki mineralnej roślin. Niezależnie od zastosowanej soli sodu wzrastająca zawartość Na miała negatywny wpływ na badane cechy morfologiczne roślin Salvia speldens. Badania wykazały, że słonecznik był bardziej tolerancyjny – negatywny wpływ zastosowanych soli sodu w przypadku tego gatunku nie zawsze był statystycznie udowodniony. Wyraźne obniżenie zawartości chlorofilu zaobserwowano jedynie w liściach szałwii. Bardziej niekorzystny wpływ na wartość ozdobną szałwii (wysokość i średnicę roślin mierzoną w połowie pędu głównego) i słonecznika (średnicę kwiatostanu) miał chlorek sodu