Alternative Use of Mare Milk

Ładowanie...
Miniatura

Data

2019

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

Mare milk, compared to the milk of other animal species used for dairy purposes, is distinguished by a wealth of bioactive substances conferring health benefits. Mare milk positively affects the human immune system and digestive system. It is rich in nutrients that have a beneficial effect on the skin and protect its cells against oxidative stress. The aim of the survey was to investigate consumer awareness of the alternative use of mare milk. The survey was conducted among students from four fields of study (bioengineering of food, dietetics, agriculture, and animal husbandry) and people with no connection to agriculture. In total, responses were obtained from 200 people. Fifty-one per cent of respondents were unaware that horses are used for dairy purposes. Mare milk is most often (60% of respondents) associated only with food for foals. The respondents’ awareness of the chemical composition of milk was low (37%). The main food product made from mare milk that was familiar to the respondents (70%) was kumis.
Mleko klaczy, w odniesieniu do mleka innych gatunków zwierząt użytkowanych mlecznie przez człowieka, wyróżnia się bogatym zestawem składników bioaktywnych, które czynią z niego produkt o właściwościach prozdrowotnych. Kobyle mleko pozytywnie wpływa na układ odpornościowy człowieka i układ pokarmowy. Jest bogate w składniki, które korzystnie wpływają na skórę i chronią jej komórki przed stresem oksydacyjnym. Celem badań ankietowych było zbadanie świadomości konsumentów w zakresie alternatywnego wykorzystywania mleka klaczy. Ankieta została przeprowadzona wśród studentów czterech kierunków studiów (bioinżynieria produkcji żywności, dietetyka, rolnictwo i zootechnika) oraz ludzi niezwiązanych z rolnictwem. Łącznie uzyskano odpowiedzi od 200 osób; 51% ankietowanych nic nie wie o mlecznym kierunku użytkowania koni. Mleko klaczy najczęściej (60% ankietowanych) kojarzone jest wyłącznie z pokarmem dla źrebiąt. Świadomość respondentów na temat składu chemicznego mleka jest niska (37%). Głównym produktem spożywczym wytwarzanym z mleka klaczy, kojarzonym przez respondentów (70%), jest kumys.

Opis

Słowa kluczowe

mare, lactation, colostrum, milk, kumis, cosmetics, klacz, laktacja, siara, mleko, kumys, kosmetyki

Cytowanie

Romaniuk K., Majszyk-Świątek M., Kryszak K., Danielewicz A., Andraszek K. (2019). Alternative Use of Mare Milk. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2019, 348(49)1, 121–130. doi: 10.21005/AAPZ2019.49.1.13