Wpływ temperatury na tempo i przebieg embriogenezy u ryb

Ładowanie...
Miniatura

Data

2001

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

Badania przebiegu embriogenezy w jajach ryb inkubowanych w różnych temperaturach wykazały że: 1) czas rozwoju zarodkowego mierzony w jednostkach termicznych trwa najdłużej w temperaturach najniższych, średnio w optymalnych i najkrócej w skrajnie wysokich, charakterystycznych dla rozrodu danego gatunku; 2) największy odsetek wylęgniętych osobników w dobrej kondycji pochodził zawsze z jaj inkubowanych w przedziałach temperaturach optymalnych dla danych gatunków ryb; 3) proces wykluwania się zarodków w próbie (miocie) i długość jego w czasie uzależniony jest od termiki wody, a wykluwające się osobniki poszczególnych gatunków, w zależności od pory roku w jakiej rozwój przebiegał różnią się stadium rozwoju i stopniem przygotowania do samodzielnego bytowania w wodzie; 4) zastosowanie współczynnika S/V (powierzchnia:objętość) umożliwiło wykrycie zależności między jego wartością a tempem rozwoju, gdyż ta wartość ma bezpośrednie przełożenie na ilość dyfundującego O2 do wnętrza jaj w warunkach zróżnicowanej termiki inkubacji.

Opis

Słowa kluczowe

embriogeneza ryb, embriologia zwierząt, inkubacja ikry, ryby

Cytowanie

Bonisławska, M. (2001). Wpływ temperatury na tempo i przebieg embriogenezy u ryb. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie, 75 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1557