Blood Plasma Progesterone Levels do not Correlate with Litter Size in the American Mink (Neovison vison)

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The aim of the study was to test whether there is a relationship between the plasma concentration of progesterone in a given stage of pregnancy and the litter size at birth. The study was carried out on a mink farm located in western Poland. Blood samples for analyses were drawn from year-old White Hedlund (WH) females. Samples were collected from 30 females, first on 22 February, i.e. before the mating season, and on 12 April, from pregnant females, about 3 weeks before expected parturitions. Plasma progesterone levels revealed a high individual variability within the studied group of mink. No significant correlation was found between blood plasma progesterone in pregant females and the average litters size at birth.
Celem pracy było określenie, czy istnieje związek pomiędzy stężeniem progesteronu, oznaczanego w wybranym okresie ciąży, a liczbą urodzonych szczeniąt w miocie. Doświadczenie przeprowadzono na fermie norek zlokalizowanej w zachodniej Polsce. Materiał do badań stanowiła krew pobrana od jednorocznych samic odmiany barwnej biała Hedlunda (WH). Próby do analiz pozyskano w dwóch terminach od reprezentatywnej grupy 30 samic. Pierwszy raz krew pobrano 22 lutego, czyli przed okresem kojarzeń; powtórne pobranie nastąpiło 12 kwietnia w okresie ciąży samic, na około trzy tygodnie przed porodem. Analiza uzyskanych wyników, dotyczących stężenia progesteronu w surowicy krwi samic norek, wskazuje na znaczne zróżnicowanie osobnicze w obrębie analizowanej grupy zwierząt. Współzależność pomiędzy stężeniem progesteronu w surowicy krwi samic norek a liczbą urodzonych przez nie szczeniąt nie wykazała korelacji.

Opis

Słowa kluczowe

American mink, progesterone, reproduction, norka amerykańska, progesteron, rozmnażanie

Cytowanie

Seremak B., Dworecka-Borczyk M., Felska-Błaszczyk L., Lasota B. (2018). Mercury Blood Plasma Progesterone Levels do not Correlate with Litter Size in the American Mink (Neovison vison). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 343(47)3, 63-70. doi 10.21005/AAPZ2018.47.3.06