Canis lupus familiaris – Domestication

Ładowanie...
Miniatura

Data

2018

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Abstrakt

The dog has accompanied man the longest of all animals. Over the last several hundred thousand years, the dog has deserved to hold a special place in the life of man. It has become a rescuer, a guide, an assistant, a therapist, a defender and a friend. The relations of people and dogs are unlike the relations between man and any other domesticated animal. What has made the dog such a close friend for man? Using modern research methods, scientists have been looking for answers to this question. What was the domestication process, how long did it take and where did it start? Today we already know that the dog domestication process was started many times and independently in different parts of the world. The cradle of dog species turned out to be in Europe, not Asia, as was suggested before. The aim of this study was to review the latest research on the course of the dog's domestication process, as well as an indication of the characteristics of this species, which influenced the achievement of success in his domestication. It presents the results of archaeological, morphological and genetic studies. Different theories, as well as the behavioural aspect of this process, were described.
Pies w ciągu kilkuset tysięcy lat zasłużył sobie na wyjątkowe miejsce w życiu człowieka. Stał się ratownikiem, przewodnikiem, asystentem, terapeutą, obrońcą, przyjacielem. Co sprawiło, że jest obecnie tak bliskim towarzyszem człowieka? Naukowcy, wykorzystując coraz nowsze metody badań, poszukują odpowiedzi na pytania: Jak przebiegał proces udomowienia? Kiedy się rozpoczął? Jak długo trwał? Gdzie miał swoje korzenie? Dziś już wiadomo, że proces udomowienia psa rozpoczynał się wielokrotnie i niezależnie w różnych częściach świata. Miejscem pochodzenia psa okazała się Europa, a nie Azja, jak wcześniej sugerowano. Celem niniejszej pracy był przegląd najnowszych badań dotyczących przebiegu procesu domestykacji psa. Omówiono wyniki badań archeologicznych, morfologicznych i genetycznych. Opisano różne teorie udomowienia oraz behawioralny aspekt tego procesu.

Opis

Słowa kluczowe

Canis familiaris, dog, domestication, human–dog interaction, pies, domestykacja, interakcje człowiek–pies

Cytowanie

Wojtaś J., Karpiński M., Tajchman K., Czyżowski P., Goleman M., Zieliński D., Kozak A., Krupa W., Garbiec, A., Drozd, L. (2018). Canis lupus familiaris – Domestication. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech., 345(48)4, 129–136. doi 10.21005/AAPZ2018.48.4.13