Różnice sezonowe w dynamice zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów biochemicznych krwi u kóz anglo-nubijskich w okresie synchronizowanej rui

Ładowanie...
Miniatura

Data

2000

Tytuł czasopisma

ISSN czasopisma

Tytuł tomu

Wydawca

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Abstrakt

W pracy określono dynamikę zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów krwi u kóz w czasie stymulowanej rui w sezonie i poza sezonem rozrodczym. Przeanalizowano zależności między badanymi cechami i określono czas owulacji na podstawie badania laparoskopowego jajników i wylewu LH. Badania wykonano na 24 kozach anglo-nubijskich poddanych stymulacji progestagenowej i PMSG. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę modyfikacji stosowanej metody w kierunku zwiększenia aktywności sekrecyjnej jajników w anestrus. Wykazane zależności między uwalnianiem E2, LH i PRL świadczą o współdziałaniu tych hormonów w regulacji owulacji. Zmiany stężeń glukozy i cholesterolu wskazują, że owulacja jest okresem wzmożonych przemian energetycznych. Stwierdzono sezonowe różnice w dobowym uwalnianiu melatoniny, które wydają się być związane z sekrecją estradiolu i tyroksyny. Wykazano, że owulacja występuje 22 godziny po piku LH i na tej podstawie zaproponowano, by termin pierwszego krycia mieścił się między 44 a 46 godziną, a drugiego między 54 a 56 godziną od wyciągnięcia gąbek.

Opis

Słowa kluczowe

hodowla kóz, kozy, rozród kóz

Cytowanie

Błaszczyk, B. (2000). Różnice sezonowe w dynamice zmian stężeń hormonów płciowych i wybranych parametrów biochemicznych krwi u kóz anglo-nubijskich w okresie synchronizowanej rui. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie 107 s. (Niepublikowana praca doktorska) https://hdl.handle.net/20.500.12539/1581